בטיחות ואזהרות בפושקר ”כמה אזהרות לפושקר“

ברחוב הראשי מסתובבות זוגות של נשים הודיות שנראות כמו צועניות, שבאות ממול ומושיטטת יד לשלום לתיירים. מי שמתפתה ולוחץ להן את היד הן במהירות מורחות לו על היד חינה ומבקשות כסף. מי שלא אוהב חינה על ידו שלו ילחץ את היד המושטת אליו. 

בגהאט (Ghat) (מדרגות שיורדות לאגם) בקרבת מקדש בראהמה ישנם הודים שדורשים מהתיירים שרוצים לרדת ולצפות על האגם להסיר את הנעלים, לזרוק פרח באגם ולבצע טקס מיוחד, ודורשים לאחר מכן כסף, להתעלם מהם ולרדת בבהאט אחרת, וישנם רבים כאלה. 

לכל המידע על פושקר ראג'סטן הודו
הטיפ עזר לך?
שמור לעצמי

תגובות ושאלות