B Kosher Golders Green ”מכולת כשרה באזור היהודי“

מכולת כשרה. ניתן למצוא כאן הכל. ישנם גם מוצרים מישראל, אבל גם הרבה מוצרים כשרים מכל מדינות אירופה.

וכמו שציינתי בכל ההמלצות באזור גולדן רינגס היתרון הגדול שרוב המקומות פתוחים עד מאוחר, כך כל שמי ישן באזור היהודי יכול להסתובב במרכז העיר עד מאוחר ולהגיע לאזור היהודי ועדין למצוא דברים פתוחים.

לכל המידע על לונדון אנגליה
הטיפ עזר לך?
שמור לעצמי

תגובות ושאלות