בית הכנסת באוני ”בית הכנסת בעיירה אוני“

לבית הכנסת יש סיפור מפורסם שכשסטלין נתן הוראה להרוס את בית הכנסת באו נשות הקהילה עם ילדיהן ומנעו את ההרס בגופן ובית הכנסת נותר על כנו. כיום נותרו בעיירה כתריסר יהודים ובית הכנסת סגור. המפתח נמצא אצל סימון שגר בהמשך הרחוב בבית מספר 135 הוא יפתח את ביהכ''נ לבקשתכם. חשוב להשאיר לו כמה עשרות לארי.

לכל המידע על חבל ראצ'ה גאורגיה (גרוזיה)
הטיפ עזר לך?
שמור לעצמי

תגובות ושאלות