רומיו - סיורים ברומא
Romio

5
(310)
רומיו - סיורים ברומא - למטייל (1) מתוך הטיפ של
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של רפי_4004143 - למטייל (2) מתוך הטיפ של רפי_4004143
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של DA1 - למטייל (3) מתוך הטיפ של DA1
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של DA1 - למטייל (4) מתוך הטיפ של DA1
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של DA1 - למטייל (5) מתוך הטיפ של DA1
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של slore - למטייל (6) מתוך הטיפ של slore
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של Chen_3537099 - למטייל (7) מתוך הטיפ של Chen_3537099
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של ויקי_3847300 - למטייל (8) מתוך הטיפ של ויקי_3847300
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של יעקב למדן - למטייל (9) מתוך הטיפ של יעקב למדן
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של untouchable1 - למטייל (10) מתוך הטיפ של untouchable1
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של untouchable1 - למטייל (11) מתוך הטיפ של untouchable1
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של Joseph_3708039 - למטייל (12) מתוך הטיפ של Joseph_3708039
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של Joseph_3708039 - למטייל (13) מתוך הטיפ של Joseph_3708039
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של hakov - למטייל (14) מתוך הטיפ של hakov
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של Erme - למטייל (15) מתוך הטיפ של Erme
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של Erme - למטייל (16) מתוך הטיפ של Erme
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של Erme - למטייל (17) מתוך הטיפ של Erme
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של מיכהש - למטייל (18) מתוך הטיפ של מיכהש
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של מיכהש - למטייל (19) מתוך הטיפ של מיכהש
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של sayc - למטייל (20) מתוך הטיפ של sayc
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של sayc - למטייל (21) מתוך הטיפ של sayc
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של sayc - למטייל (22) מתוך הטיפ של sayc
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של sayc - למטייל (23) מתוך הטיפ של sayc
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של sayc - למטייל (24) מתוך הטיפ של sayc
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של Tamir_3353767 - למטייל (25) מתוך הטיפ של Tamir_3353767
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של Tamir_3353767 - למטייל (26) מתוך הטיפ של Tamir_3353767
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של Isaac Pekgoz_3990461 - למטייל (27) מתוך הטיפ של Isaac Pekgoz_3990461
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של Isaac Pekgoz_3990461 - למטייל (28) מתוך הטיפ של Isaac Pekgoz_3990461
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של Isaac Pekgoz_3990461 - למטייל (29) מתוך הטיפ של Isaac Pekgoz_3990461
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של Isaac Pekgoz_3990461 - למטייל (30) מתוך הטיפ של Isaac Pekgoz_3990461
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של Isaac Pekgoz_3990461 - למטייל (31) מתוך הטיפ של Isaac Pekgoz_3990461
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של Isaac Pekgoz_3990461 - למטייל (32) מתוך הטיפ של Isaac Pekgoz_3990461
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של edicohen1 - למטייל (33) מתוך הטיפ של edicohen1
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של Tal Korn_4021486 - למטייל (34) מתוך הטיפ של Tal Korn_4021486
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של Or Korn_4021485 - למטייל (35) מתוך הטיפ של Or Korn_4021485
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של buki_greenfeld - למטייל (36) מתוך הטיפ של buki_greenfeld
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של Dalia_3258305 - למטייל (37) מתוך הטיפ של Dalia_3258305
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של Dalia_3258305 - למטייל (38) מתוך הטיפ של Dalia_3258305
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של Dalia_3258305 - למטייל (39) מתוך הטיפ של Dalia_3258305
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של Dalia_3258305 - למטייל (40) מתוך הטיפ של Dalia_3258305
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של Yaacov_4067578 - למטייל (41) מתוך הטיפ של Yaacov_4067578
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של benney88 - למטייל (42) מתוך הטיפ של benney88
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של benney88 - למטייל (43) מתוך הטיפ של benney88
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של סיגל_3870570 - למטייל (44) מתוך הטיפ של סיגל_3870570
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של Mina_3583322 - למטייל (45) מתוך הטיפ של Mina_3583322
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של rinatgv - למטייל (46) מתוך הטיפ של rinatgv
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של rinatgv - למטייל (47) מתוך הטיפ של rinatgv
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של Itay Segal - למטייל (48) מתוך הטיפ של Itay Segal
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של OIlana - למטייל (49) מתוך הטיפ של OIlana
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של OIlana - למטייל (50) מתוך הטיפ של OIlana
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של OIlana - למטייל (51) מתוך הטיפ של OIlana
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של OIlana - למטייל (52) מתוך הטיפ של OIlana
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של tomerzeituni - למטייל (53) מתוך הטיפ של tomerzeituni
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של נתנאל חשבי_4085766 - למטייל (54) מתוך הטיפ של נתנאל חשבי_4085766
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של Nicole Touitou Levipur_4086190 - למטייל (55) מתוך הטיפ של Nicole Touitou Levipur_4086190
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של Nicole Touitou Levipur_4086190 - למטייל (56) מתוך הטיפ של Nicole Touitou Levipur_4086190
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של יפה אבשלום_4090988 - למטייל (57) מתוך הטיפ של יפה אבשלום_4090988
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של aronchic - למטייל (58) מתוך הטיפ של aronchic
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של aronchic - למטייל (59) מתוך הטיפ של aronchic
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של Aliza_3783523 - למטייל (60) מתוך הטיפ של Aliza_3783523
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של Aliza_3783523 - למטייל (61) מתוך הטיפ של Aliza_3783523
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של goldenelly2012 - למטייל (62) מתוך הטיפ של goldenelly2012
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של סיגלית_4055038 - למטייל (63) מתוך הטיפ של סיגלית_4055038
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של סיגלית_4055038 - למטייל (64) מתוך הטיפ של סיגלית_4055038
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של Najah_3947882 - למטייל (65) מתוך הטיפ של Najah_3947882
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של Mali_3373841 - למטייל (66) מתוך הטיפ של Mali_3373841
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של Mali_3373841 - למטייל (67) מתוך הטיפ של Mali_3373841
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של paz59 - למטייל (68) מתוך הטיפ של paz59
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של paz59 - למטייל (69) מתוך הטיפ של paz59
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של paz59 - למטייל (70) מתוך הטיפ של paz59
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של paz59 - למטייל (71) מתוך הטיפ של paz59
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של Tiran_3855546 - למטייל (72) מתוך הטיפ של Tiran_3855546
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של Tiran_3855546 - למטייל (73) מתוך הטיפ של Tiran_3855546
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של אייל טיילן - למטייל (74) מתוך הטיפ של אייל טיילן
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של נתנאל חשבי_4085766 - למטייל (75) מתוך הטיפ של נתנאל חשבי_4085766
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של Gushe - למטייל (76) מתוך הטיפ של Gushe
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של Perry Zipi_4075355 - למטייל (77) מתוך הטיפ של Perry Zipi_4075355
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של טלי976 - למטייל (78) מתוך הטיפ של טלי976
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של טלי976 - למטייל (79) מתוך הטיפ של טלי976
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של טלי976 - למטייל (80) מתוך הטיפ של טלי976
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של gilcheled - למטייל (81) מתוך הטיפ של gilcheled
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של gilcheled - למטייל (82) מתוך הטיפ של gilcheled
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של gilcheled - למטייל (83) מתוך הטיפ של gilcheled
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של gilcheled - למטייל (84) מתוך הטיפ של gilcheled
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של gilcheled - למטייל (85) מתוך הטיפ של gilcheled
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של gilcheled - למטייל (86) מתוך הטיפ של gilcheled
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של yaelbar555 - למטייל (87) מתוך הטיפ של yaelbar555
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של yaelbar555 - למטייל (88) מתוך הטיפ של yaelbar555
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של yaelbar555 - למטייל (89) מתוך הטיפ של yaelbar555
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של adam oha - למטייל (90) מתוך הטיפ של adam oha
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של adam oha - למטייל (91) מתוך הטיפ של adam oha
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של adam oha - למטייל (92) מתוך הטיפ של adam oha
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של gily1234 - למטייל (93) מתוך הטיפ של gily1234
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של אורטל_3806228 - למטייל (94) מתוך הטיפ של אורטל_3806228
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של אורטל_3806228 - למטייל (95) מתוך הטיפ של אורטל_3806228
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של אורטל_3806228 - למטייל (96) מתוך הטיפ של אורטל_3806228
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של אורטל_3806228 - למטייל (97) מתוך הטיפ של אורטל_3806228
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של אורטל_3806228 - למטייל (98) מתוך הטיפ של אורטל_3806228
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של יוכי קסלסי_4177143 - למטייל (99) מתוך הטיפ של יוכי קסלסי_4177143
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של מטייל_4042817 - למטייל (100) מתוך הטיפ של מטייל_4042817
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של מטייל_4178069 - למטייל (101) מתוך הטיפ של מטייל_4178069
רומיו - סיורים ברומא מתוך הטיפ של polikerda - למטייל (102) מתוך הטיפ של polikerda
Rome, Metropolitan City of Rome, Italy
הפרטים התקבלו מגולשי אתר למטייל ובאחריותם

מה חושבים מטיילים על רומיו - סיורים ברומא

5
310 מדרגים
305
3
1
0
1

310 המלצות על רומיו - סיורים ברומא

תמונת הפרופיל של ariellag1
ariellag1

”סיור סמטאות ושירות הסעות“

קרא עוד

יצאנו היום לסיור סמטאות עם גיא. היה מקסים ונעים. גיא הפגין ידע עצום במגוון נושאים אבל לא העיק. הצליח לתקשר עם הילדים במגוון גילאים, לעניין ולשתף אותם בכל. נתן מלא המלצות אישיות, סיפר ושיתף. פשוט מצוין ומאוד מאוד מומלץ.

נעזרנו גם בשירות ההסעות של החברה. המתין לנו נהג עם שלט, אדיב ומכובד, מקצועי מאוד, רכב גדול. בחברה זמינים בווטס אפ בכל שעה לכל שאלה ובירור, מאוד אישי, אדיב ומקצועי. ממליצים בחום רב!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של Yafa Melese_4182925
Yafa Melese_4182925

”המלצה רומיו סיורים והסעות“

קרא עוד

לקחנו 2 סיורים של סמטאות רומא ורומא הנסתרת.

שני מדריכים מדהימים בשמות אדם ואדם כל אחד עם הדרך שלו להעביר את ההיסטוריה הרלוונטית לסיור. כמובן הסיורים היו קלילים ונינוחים בלי לחץ לסיים או סתם להעמיס. היה מעניין מאוד.

וכמובן שהטיפים של שניהם היו מדוייקים כמו איפה מומלץ לקנות מקומות כשרים וכו. מאוד נהנינו והעשרנו את הידע שלנו.

כמובן שבע"ה עוד נחזור וכמובן שנוסיף עוד סיורים שלא לקחנו בלי נדר דרך רומיו וכמובן שירות הסעות רק דרך רומיו. כמו כן שירות ההסעות היה מושלם חיכו לנו גם כשהיה עיכוב של שעה וחצי בנחיתה מה שלא היו חייבים.

וכמובן שלקחנו גם בחזור לשדה התעופה. ככה שלא היינו צריכים להסתבך עם מוניות ותחבורה ציבורית מאחר והמקומיים בקושי יודעים מילה וחצי באנגלית.

ממליצים בחום על רומיו גם הסיורים וגם על שירות ההסעות

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של Lena_4174943
Lena_4174943

”טיולים מדהימים עם רומיו - לי ונועם“

קרא עוד

בביקור ברומא, הצטרפנו לשני טיולים נפלאים של לי בותיקן ושם נועם ברומא הנסתרת.
טיילנו עם שני ילדים, בני 9 ו 12.
 המשפט האחרון לפני נחיתה בארץ היה, אנחנו לא ממש זוכרים משהו חוץ משני טיולים שהשתתפנו בהם! זה היה שווה הכל.

אחרי מספר התלבטויות, החלטנו להרשם לטיולים עם חברת רומיו וזו הייתה אחת ההחלטות הטובות.

לי מדהימה, מלאת תשוקה למה שהיא עושה וגישה לאנשים, צורת הסיפור שלה מרתקת ומעניינת! קיבלנו חוויה ולמידה מצוינים מהמקום ונהנינו מכל רגע.

נועם, צעיר, מלא ידע וקסם אישי, הביא אותנו למקומות אליהם לא היינו מגיעים לבד. הסיפורים שלו ממש ריתקו אותנו וגם את הילדים.

לטייל לבד זה נהדר, אבל אין על סיורים מודרכים ע”י אנשים שכל כך אוהבים את המקום ומגיעים להעביר ידע לאחרים.
 תודה רבה לכם!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של polikerda
polikerda

”סיור סמטאות נפלא עם אלון המקסים!“

קרא עוד

הזמנו סיור סמטאות והיה נהדר! אלון המדריך הנפלא העביר סיור מרתק, מעניין ומעורר חושים. זכינו לראות מקומות מקסימים ואלון היה סבלני והפליא בטיפים נהדרים להמשך הטיול.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של gizmopod
gizmopod

”אחלה סיור“

קרא עוד

סיור “רומא הנסתרת” עם יובל חוויה מומלץ ביותר.

גם סיור הכירות באזור הבילויים של רומא וגם באזור בית הכנסת והאזור היהודי.

בהחלט מומלץ.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של ran3668
ran3668

”סיור בוותיקן עם לי טפרברג“

קרא עוד

לפני 16 שנים ביקרתי באופן עצמאי בוותיקן. השנה הצטרפתי עם בתי לסיור של רומיו בהדרכת לימטפרברג בוותיקן, והבנתי שלא באמת הייתי בותיקן מעולם. סיור מרתק, עם הסברים מעמיקים, של מדריכה עם המון ידע ותשוקה להדרכה ולחומר שאותו היא מעבירה, הפכו 3.5 שעות לאדם כמוני, שאינו חובב מוזיאונים, לחוויה מרתקת ומאוד מאוד מעניינת. ממליץ בחום על סיור בותיקן עם לי.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של top637
top637

”סיור ברומא עם נועם“

קרא עוד

עשינו את סיור רומא הנסתרת עם נועם.

הסיור היה מעניין מאטד וראינו צדדים נוספים בומא היפה.בסיור היו גם ילדים וגם מבוגרים, נועם קסם של בחור ומעביר את הסיור בצורה מרתקת לכל הגילאים.אין ספק שהסיור הרחיב לנו את ההיכרות עם רומא!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של מטייל_4181270
מטייל_4181270
1

”סיור מומלץ מאוד עם המדריך אלון“

קרא עוד

סיור עם אלון היה סיור נהדר! ביקרנו בסמטאות של רומא והיה פשוט מעניין לגלות מה יש מאחורי כל פינה.

אלון ידע להסביר על כל מייצג ולקח אותנו למקומות נהדרים שלולא הסיור לא היינו מגיעים לעולם!

אלון נתן לנו המלצות רבות להמשך השהות שלנו ברומא.

ממליצים מאוד!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של ef6000
ef6000

”סיור בותיקן עם רומיו והמדריך יובל“

קרא עוד

לפני כשבוע וחצי חזרנו מרומא. במהלך הימים שביקרנו ברומא לקחנו סיור לותיקן עם חברת רומיו והמדריך יובל. הסיור התקיים בשעות הערב ולא בחום הכבד ממליצים בחום לסייר בשעות אלה. יובל הוא קסם של מדריך. מקצועי ובחור נעים שהסביר בצורה מעניינת וידע לענות על כל שאלה. הסיור היה מרתק ולמדנו המון. תודה רבה ליובל ולרומיו!

הטיפ עזר לך?

מתוך הבלוגים - פוסטים על רומיו - סיורים ברומא

אין עדיין פוסטים על רומיו - סיורים ברומא.

שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל

כתבו בלוג

תגיות

הזמנת חופשה לרומא

קצת השראה לטיול הבא

הכתבות הכי נצפות השבוע

הפוסטים הכי נצפים השבוע

הטיפים הכי נצפים השבוע

עקבו אחרינו לכל העדכונים החמים בארץ ובעולם