סנט רפאל ריזורט
St Raphael Resort

4.5
(2)
הוסף לטיול שלי
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (1) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (2) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (3) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (4) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (5) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (6) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (7) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (8) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (9) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (10) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (11) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (12) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (13) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (14) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (15) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (16) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (17) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (18) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (19) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (20) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (21) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (22) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (23) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (24) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (25) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (26) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (27) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (28) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (29) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (30) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (31) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (32) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (33) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (34) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (35) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (36) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (37) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (38) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (39) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (40) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (41) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (42) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (43) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (44) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (45) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (46) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (47) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (48) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (49) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (50) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (51) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (52) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (53) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (54) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (55) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (56) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (57) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (58) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (59) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (60) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (61) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (62) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (63) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (64) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (65) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (66) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (67) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (68) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (69) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (70) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (71) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (72) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (73) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (74) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (75) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (76) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (77) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (78) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (79) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (80) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (81) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (82) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (83) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (84) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (85) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (86) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (87) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (88) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (89) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (90) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (91) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (92) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (93) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (94) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (95) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (96) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (97) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (98) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (99) צילום: הוטלס קומביינד
סנט רפאל ריזורט צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (100) צילום: הוטלס קומביינד
Amathus Avenue 502, Limassol
הפרטים התקבלו מגולשי אתר למטייל ובאחריותם

מאפייני סנט רפאל ריזורט

ליד חוף הים גורמה יוקרה משפחות רומנטי עסקים ספורט ספא

שירותים ומתקנים בסנט רפאל ריזורט

מרכז עסקים שירות חדרים חדר כושר מסעדה חניה בריכת שחייה הסעות לנמל תעופה קונסיירז' עמדה להזמנת טיולים מודרכים ספא /מכון יופי בר / לאונג' מעלית
עמדת קבלה הפועלת 24 שעות ניקוי יבש שירותי בייביסיטר מיזוג אוויר חדרים ללא עישון מגרשי טניס חדרים לועידות וסמינרים המרת מט"ח צוות דובר מגוון שפות כספת סאונה מקלחת נושאי מזוודות שירות השכמה חדרי דיונים פינת קפה ותה טלוויזיה חוף פרטי שירותי כביסה השכרת אופניים חנויות גינה צלילה גלישת רוח פעילויות ימיות הטלת חצים מגרש משחקים כדורגל וכדורעף חופים מכונת צילום שולחן כתיבה טרקלין ג'קוזי מסאז' ספא ומכון בריאות טיפולי גוף טיפולי פנים WiFi בריכת ילדים בריכה מקורה מועדון ילדים משחקי וידאו כסאות ילדים אזור/שולחנות פיקניק ארוחות צהריים ארוזות אחסון מזוודות חנויות במלון חנות מזכרות/מתנות מכונת קרח צחצוח נעליים כביסה בשירות עצמי חניה חינם Wi-Fi חינם

מה חושבים מטיילים על סנט רפאל ריזורט

4.5
2 מדרגים
1
1
0
0
0

2 המלצות על סנט רפאל ריזורט

תמונת הפרופיל של dafnarad
dafnarad

”ריזורט מומלץ מאוד בלימסול“

קרא עוד

היינו שבוע במלון סנט רפאל ריזורט בסוף אוגוסט. היינו משפחה עם שלושה ילדים וקיבלנו חדר ענק עם מיטת קומותיים שהילדים התלהבו ממנה בטירוף. במלון יש שתי בריכות חיצוניות באחת מהן מגלשה לילדים, בשניה יש בר שאפשר לשבת במים ולהזמין שתיה.

יש למלון חוף ים מאוד מאוד נחמד וכיפי עם פעילויות מים (בחינם או בתשלום לפי המסלול שלוקחים). יש גינה עם מתקני שעשועים ויש גם חדר פעילויות נחמד עם מתקן שמתאים לקטנים יותר ועוד כמה פעילויות. יש גם ספא אבל לא הגענו אליו. כל ערב היה מופע באמפי תיאטרון קטן מחוץ לבריכה והמופעים היו מושקעים ביותר! אקרובטים, מופעי אש, לוליינות. ממש הופעות שוות ושונות, לא צוות בידור שכל ערב בתחפושת אחרת.

אנחנו היינו בחצי פנסיון ויש גם אופציה של הכל כלול או רק ארוחת בוקר. האוכל היה די טוב, מגוון, מלא פירות טריים ואננס. כמובן שאחרי שבוע קצת נמאס. יש מסעדות שאפשר להזמין ארוחת ערב שונה מהחדר אוכל הרגיל. אכלנו ערב אחד במסעדה הלבנונית, שהייתה ממש טובה. בצהריים אפשר לקנות לילדים צ'יפס ושניצלונים ב7 אירו או פיצה ב-8-9 אירו. שתיה עולה 3.5 אירו לכוס. לא בטוח שההכל כלול משתלם, לנו הם הציעו לשדרג ב-29 אירו למבוגר ו-14 לילד וזה היה כ-100 אירו ובפועל קנינו שתיה וארטיקים וארוחת צהריים ועלה חצי מזה.

בכל מקרה, המלון ענה על כל הציפיות שלנו וסך הכל מומלץ מאוד!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של eden3
eden3

”מלון סנט רפאל לימסול“

קרא עוד

זהו מלון בן 5 כוכבים הממוקם על הטיילת המגיעה עד לימסול ובמרחק של כ-12 ק"מ ממנה. למלון בריכת שחייה ושרותי חוף הראויים לקייץ. יש גם בריכת שחייה מקורה וספא אך הם היו סגורים לרגל שיפוצים בעת שהייתנו במזג אויר חורפי וזה בהחלט גרע מהנאתנו. אנו ביקרנו באמצע ינואר בדיל של ארקיע שהיה בהחלט משתלם. האוכל במלון ממש מעולה: שפע פירות בארוחת הבוקר ובארוחת הערב מבחר מגוון של סלטים, דגים ובשרים וכן עוגות וקינוחים מעולים. החדר מרווח והמיטות נוחות.

 חדש ינואר הוא מחוץ לעונה והתפוסה מועטה: ישראלים, רוסים וגרמנים ולכן כנראה שרמת הבידור בערבים היתה מועטה: זמרת או פסנתרן. השרות במלון אדיב ביותר ובדלפק הקבלה נענינו לכל שאלה. אם לא שוכרים רכב (אנחנו לא שכרנו) ניתן להגיע בתחבורה ציבורית לכל היעדים המרכזיים. אוטובוס מס. 30 מגיע ללימסול במחיר של יורו אחד. התחנה מחוץ למלון. התדירות כל 20 דקות. מעבר לכביש, ליד הסופר, יש תחנת אוטובוס ללרנקה ולניקוסיה. לסיכום: המלון ראוי להגדרה של 5 כוכבים ומי שיגיע בקיץ בודאי יהנה מאד.

הטיפ עזר לך?

מתוך הבלוגים - פוסטים על סנט רפאל ריזורט

אין עדיין פוסטים על סנט רפאל ריזורט.

שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל

כתבו בלוג

תגיות

הזמנת חופשה ללימסול

אטרקציות בלימסול

מלונות ומקומות לינה בלימסול

מדריכים ונותני שירות בלימסול

נהגים בלימסול

חדשות התיירות והתעופה

המיוחדים שלנו

קצת השראה לטיול הבא

חופשה ביוון: היעדים הכי שווים לקיץ

מתארגנים לטיול: ציוד, ביגוד, המלצות וטיפים לדרך

מגזין החיים הטובים: לייפסטייל והשראה לחופשה

ביטוח נסיעות לחו"ל: כל מה שצריך כדי לטוס בראש שקט

עפים על העולם: כל מה שצריך לטיול תרמילאים

חופשה של פעם בחיים

תמונות מהטיול: היעדים שהכי כיף לצלם

הכתבות הכי נצפות השבוע

הפוסטים הכי נצפים השבוע

הטיפים הכי נצפים השבוע

כתבות ומדריכים לחופשת סקי