אמתוס ביץ' הוטל לימסול
Amathus Beach Hotel Limassol

5
(2)
הוסף לטיול שלי
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (1) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (2) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (3) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (4) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (5) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (6) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (7) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (8) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (9) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (10) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (11) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (12) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (13) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (14) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (15) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (16) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (17) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (18) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (19) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (20) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (21) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (22) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (23) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (24) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (25) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (26) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (27) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (28) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (29) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (30) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (31) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (32) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (33) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (34) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (35) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (36) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (37) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (38) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (39) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (40) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (41) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (42) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (43) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (44) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (45) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (46) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (47) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (48) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (49) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (50) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (51) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (52) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (53) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (54) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (55) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (56) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (57) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (58) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (59) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (60) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (61) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (62) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (63) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (64) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (65) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (66) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (67) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (68) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (69) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (70) צילום: הוטלס קומביינד
אמתוס ביץ' הוטל לימסול צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (71) צילום: הוטלס קומביינד
Amathus Area P O Box 51206, Limassol
הפרטים התקבלו מגולשי אתר למטייל ובאחריותם

מאפייני אמתוס ביץ' הוטל לימסול

גורמה יוקרה משפחות רומנטי ספורט ספא

שירותים ומתקנים באמתוס ביץ' הוטל לימסול

שירות חדרים חדר כושר מסעדה בריכת שחייה קונסיירז' עמדה להזמנת טיולים מודרכים ספא /מכון יופי מעלית עמדת קבלה הפועלת 24 שעות שירותי בייביסיטר מיזוג אוויר שרותי אירועים
חדרים לועידות וסמינרים המרת מט"ח צוות דובר מגוון שפות כספת סאונה מיני בר נושאי מזוודות שירות השכמה חדרי דיונים מייבש שיער שירותי כביסה חנויות גינה שייט בסירה גלישת רוח קריוקי פעילויות ימיות הטלת חצים מגרש משחקים מכונת צילום אולם נשפים טרקלין ג'קוזי מסאז' ספא ומכון בריאות אמבטיית אדים בריכת ילדים בריכה חיצונית ארוחות צהריים ארוזות אחסון מזוודות אזורים יעודיים לעישון חנות מזכרות/מתנות

מה חושבים מטיילים על אמתוס ביץ' הוטל לימסול

5
2 מדרגים
1
0
0
0
0

2 המלצות על אמתוס ביץ' הוטל לימסול

תמונת הפרופיל של sanron
sanron

”מלון מצויין על חוף הים שליד לימסול“

קרא עוד

בגלל החשש שמילים כמו “מעולה” או “בלתי רגיל” עלולות להפחית מאמינות חוות הדעת, אני לא אשתמש בהן, למרות שהן בהחלט משקפות את הרגשתנו בקשר למלון בו שהינו שלושה לילות. המלון מבהיק בנקיון חדריו ובכל השטחים הציבוריים, מעוצב ברמה גבוהה, מלא בסידורי פרחים ומתוחזק היטב.

החדר גדול, המיטה ענקית, המזרן נוח, חדר האמבטיה מפנק עם מגבות בגודל של סדין. ארוחת הבוקר לא נופלת מהרמה של הטובים במלונות ישראל. יש גם ספא עם בריכה פנימית גדולה ומחוממת, שתי בריכות שחייה חיצוניות גדולות, כשבריכת הילדים נפרדת. שטח החוף הוא ענקי ורובו מכוסה בדשא עם שפע של שמשיות ומיטות שיזוף. השירות והאדיבות של אנשי הצוות הרבה מעל למקובל.

המלון מתאים גם למשפחות עם ילדים. רוב החדרים עם דלת מקשרת ויש מגלשות מים בבריכת הילדים. המלון נמצא במרחק של כ-40 דקות משדה התעופה של לרנקה וכ-15 דקות ממרכז לימסול. סביב המלון הרבה מסעדות וחנויות נוחות. 

מחיר בחודש מרץ ללילה עם ארוחת בוקר היכ כמחיר של צימר (לא יוקרתי) בישראל. המינוס היחידי – המחירים הגבוהים של הטיפולים בספא.

 

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של shanim_nim
shanim_nim

”מלון מדהים בלימלסול“

קרא עוד

מלון לא זול בלימלסול. אם עדיין אתם בעניין - לכו על זה. בטריפ אדווזיור מופיע מקום ראשון בלימסול ויש סיבה לכך.

המלון נקי, נעים, מרווח, מפנק ומושקע. באמת מלון מרהיב. היינו בחודש מאי כך שהמחירים היו סבירים ולא היו הרבה אנשים במלון, אז בכלל חשנו את היוקרה שסביבנו, כולל אוכלוסיית האורחים ששהתה במלון והרכבים שחנו בחנייה (luxury זו לא מילה גסה).

הניקיון, האסתטיקה והסדר מאוד בולטים לעין.

יש ספא מפואר, בריכה חיצונית ופנימית, מתחם בריכה לילדים, מועדון ילדים, חוף פרטי, חדר אוכל רחב ידיים עם מגוון מרשים (לקחנו רק ארוחת בוקר, היתה משביעה ומושקעת ביותר), צוות יעיל ונחמד, חדרים גדולים עם חדר אמבטיה מפנק. באמת מלון של ה'ביוקר'.

הטיפ עזר לך?

מתוך הבלוגים - פוסטים על אמתוס ביץ' הוטל לימסול

אין עדיין פוסטים על אמתוס ביץ' הוטל לימסול.

שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל

כתבו בלוג

תגיות

הזמנת חופשה ללימסול

אטרקציות בלימסול

מלונות ומקומות לינה בלימסול

מדריכים ונותני שירות בלימסול

נהגים בלימסול

חדשות התיירות והתעופה

המיוחדים שלנו

קצת השראה לטיול הבא

עפים על העולם: כל מה שצריך לטיול תרמילאים

מתארגנים לטיול: ציוד, ביגוד, המלצות וטיפים לדרך

ביטוח נסיעות לחו"ל: כל מה שצריך כדי לטוס בראש שקט

מגזין החיים הטובים: לייפסטייל והשראה לחופשה

חופשה של פעם בחיים

תמונות מהטיול: היעדים שהכי כיף לצלם

הכתבות הכי נצפות השבוע

הפוסטים הכי נצפים השבוע

הטיפים הכי נצפים השבוע

כתבות ומדריכים לחופשת סקי