הפורום ”אתר היסטורי מעניין מאוד עם קשר מיוחד ליהדות“

האתר העתיק מרשים ומעניין. חובה לקרוא חומר או להגיע עם ספר הדרכהמתאים. גם היום עדיין נחפר ומתגלים בו מבנים ופריטים נוספים. מהווה אטרקציה מיוחדת לנו כיהודים בגלל שער טיטוס שעל אחד משני עמודיו מופיעה המנורה שנלקחה שלל ע"י הרומאים שכבשו את ארץ ישראל. יהודי רומא שלא עברו בשער במשך כל שנות הגלות, הגיעו לאחר קום המדינה למקום ועברו במצעד תחת השער לסמל את התקומה.

לכל המידע על רומא איטליה
הטיפ עזר לך?
שמור לעצמי

תגובות ושאלות