מלון איי פור אתונה
A for Athens

4.8
(5)
הוסף לטיול שלי
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (1) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (2) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (3) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (4) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (5) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (6) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (7) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (8) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (9) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (10) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (11) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (12) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (13) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (14) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (15) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (16) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (17) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (18) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (19) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (20) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (21) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (22) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (23) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (24) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (25) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (26) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (27) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (28) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (29) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (30) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (31) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (32) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (33) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (34) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (35) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (36) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (37) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (38) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (39) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (40) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (41) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (42) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (43) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (44) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (45) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (46) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (47) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (48) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (49) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (50) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (51) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (52) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (53) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (54) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (55) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (56) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (57) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (58) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (59) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (60) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (61) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (62) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (63) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (64) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (65) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (66) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (67) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (68) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (69) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (70) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (71) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (72) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (73) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (74) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (75) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (76) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (77) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (78) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (79) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (80) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (81) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (82) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (83) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (84) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (85) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (86) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (87) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (88) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (89) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (90) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (91) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (92) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (93) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (94) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (95) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה צילום של הוטלס קומביינד - למטייל (96) צילום: הוטלס קומביינד
מלון איי פור אתונה - למטייל (97) מתוף הטיפ של dorzipi
מלון איי פור אתונה מתוך הטיפ של dorzipi - למטייל (98) מתוך הטיפ של dorzipi
מלון איי פור אתונה מתוך הטיפ של chilli - למטייל (99) מתוך הטיפ של chilli
מלון איי פור אתונה מתוך הטיפ של chilli - למטייל (100) מתוך הטיפ של chilli
מלון איי פור אתונה מתוך הטיפ של palmona - למטייל (101) מתוך הטיפ של palmona
מלון איי פור אתונה מתוך הטיפ של palmona - למטייל (102) מתוך הטיפ של palmona
2-4, Miaouli street, Monastiraki, Athens
הפרטים התקבלו מגולשי אתר למטייל ובאחריותם

מלון בוטיק מעוצב, השוכן בסמוך לתחנת המטרו מונסטיראקי, במרכז העיר אתונה, רובעי חיי הלילה בעיר נמצאים במרחק הליכה קצר. במלון 35 חדרים מסוגננים, עם רהיטי מעצבים, חלונות גדולים, ומחלקם אף נשקף נוף מרהיב של האקרופוליס. בקומה העליונה של המלון ישנו גג ובו בר פופולרי, ואורחי המלון יכולים ליהנות מארוחת בוקר המוגשת בטרסה. 

מאפייני מלון איי פור אתונה

קניות אתרים תירותיים גורמה יוקרה עסקים בוטיק

שירותים ומתקנים במלון איי פור אתונה

שירות חדרים אינטרנט מהיר מסעדה הסעות לנמל תעופה קונסיירז' עמדה להזמנת טיולים מודרכים ספא /מכון יופי בר / לאונג' מעלית עמדת קבלה הפועלת 24 שעות ניקוי יבש שירותי בייביסיטר
מיזוג אוויר חדרים ללא עישון צוות דובר מגוון שפות כספת סאונה מיני בר מקרר מייבש שיער שירותי כביסה השכרת אופניים מכונת צילום שירות הזמנת כרטיסים ג'קוזי מסאז' WiFi אחסון מזוודות צ'ק-אין/צ'ק-אאוט מזורז כביסה בשירות עצמי Wi-Fi חינם

מה חושבים מטיילים על מלון איי פור אתונה

4.8
5 מדרגים
4
1
0
0
0

5 המלצות על מלון איי פור אתונה

תמונת הפרופיל של advaavnon
advaavnon

”מלון מומלץ באתונה“

קרא עוד

המלון ממוקם ממש בכיכר שליד תחנת הרכבת התחתית מונסטראקי. מרחק של כ40 דקות נסיעה מנמל התעופה של אתונה. חדרי המלון גדולים ומרווחים. המלון ממוקם ברובע פסירי ממנו ניתן להגיע במרחקי הליכה קצרים לכל הטברנות באזור. אזור שוקק חיים ביום ובלילה. מבחר אינסופי של מסעדות וטברנות עם מוסיקה חיה.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של chilli
chilli

”מלון קטן במרכז העיר “

קרא עוד

ב”סנטרום של הפיילה” מלון קטן במרכז העיר, חלק מהחדרים צופים לאקרופוליס – החדרים יותר יקרים וחלק לצד האחורי. חדרים מרווחים מספיק לזוג, 24 מ”ר, נקיים, שרות חדרים טוב, מקרר, מייבש שיער ווו כיריים חשמליות,

מכיוון שאנחנו אוהבים קפה ממש ממש בבוקר, בדקנו לגבי ערכת קפה בחדר ואין. אז פשוט לקחנו איתנו קומקום טיילים קטן ופתרנו את הבעיה.

בקומה החמישית בר-מסעדה שכמובן צופה אל האקרופוליס. הבר – מוזיקה מודרנית וחבר'ה צעירים- היפסטרים. בבוקר באותו מקום ארוחת בוקר טובה ובריאה, בלי הרבה פיצ'יפקס מיותרים. צוות אדיב ונחמד. לא צריך יותר מזה.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של palmona
palmona

”מיקום מעולה ונוף מהמם מהחלון“

קרא עוד

מלון לא מפואר ויחסית יקר, אבל המיקום המצויין והנוף הנשקף מהחלון מצדיקים את המחיר (הכיכר המרכזית של רובע הפלאקה והאקרופוליס). החדרים פשוטים, אבל מרווחים ונוחים. ארוחת הבוקר מאכזבת – ללא ירקות בכלל. למי שמגיע עם רכב, יש חניון קומות במרחק 50 מטרים מהמלון בעלות סבירה ביותר (עלה לנו עשרה אירו ליממה). לא חייבים להיות מיטיבי לכת כדי להגיע מהמלון לאתרים החשובים של העיר אתונה ברגל.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של dorzipi
dorzipi

”תצפית על האקרופוליס בשעות הערב מחזה מרהיב“

קרא עוד

מומלץ לא להחמיץ את התצפית על האקרופוליס באתונה בעיקר בשעות הערב, לקראת שקיעת החמה. יש להגיע לכיכר מונסטיראקי. ממש על הכיכר נמצא בניין שהוא משמש כמלון דירות, שמו :”A for Athens”

להיכנס למלון, לעלות במעלית מיוחדת לקומה 6, שם נמצאת מסעדת המלון. כדאי להגיע לפני השקיעה ולתפוס מקום כי הרבה תיירים מכירים את הפטנט. מדובר בבר מסעדה עם אוכל טעים, אבל גולת הכותרת היא שהמסעדה משקיפה על האקרופוליס ובזמן שהשמש שוקעת נדלקים כל האורות, זה מחזה מרהיב. נקודת תצפית פשוט מושלמת.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של monicagu
monicagu

”מלון מרכזי באתונה - קרוב לבית חב"ד“

קרא עוד

המלון A For Athens נמצא במיקום מעולה, מול כיכר מונאסטריאקי. זוהי כיכר מרכזית שוקקת אנשים, בסופי שבוע ישנם הופעות. החדרים במלון מעולים,יש בהם מטבחון קטן. ניתן להוסיף 20 יורו ולקבל חדרים הצופים לכיכר ולאקרופוליס. בקומה השישית מוגשת ארוחת הבוקר לנוף אקרופוליס ובערבים המקום משמש כבר.

המלון קרוב לבתי חב”ד וחשוב לציין שהם מבינים את הבעייתיות של הכרטיס האלקטרוני בשבת ואם מבקשים הם רגילים לעלות ולפתוח את הדלת.

הטיפ עזר לך?

מתוך הבלוגים - פוסטים על מלון איי פור אתונה

אין עדיין פוסטים על מלון איי פור אתונה.

שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל

כתבו בלוג

תגיות

הזמנת חופשה לאתונה

אטרקציות באתונה

מלונות ומקומות לינה באתונה

מדריכים ונותני שירות באתונה

נהגים באתונה

חדשות התיירות והתעופה

המיוחדים שלנו

קצת השראה לטיול הבא

עפים על העולם: כל מה שצריך לטיול תרמילאים

מתארגנים לטיול: ציוד, ביגוד, המלצות וטיפים לדרך

ביטוח נסיעות לחו"ל: כל מה שצריך כדי לטוס בראש שקט

מגזין החיים הטובים: לייפסטייל והשראה לחופשה

חופשה של פעם בחיים

תמונות מהטיול: היעדים שהכי כיף לצלם

הכתבות הכי נצפות השבוע

הפוסטים הכי נצפים השבוע

הטיפים הכי נצפים השבוע

כתבות ומדריכים לחופשת סקי