האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו
Happy Susu Travel (TrinhXuan Su)

4.7
(115)
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו - למטייל (1) מתוך הטיפ של tsofi67
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של tsofi67 - למטייל (2) מתוך הטיפ של tsofi67
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Adam_3565043 - למטייל (3) מתוך הטיפ של Adam_3565043
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Adam_3565043 - למטייל (4) מתוך הטיפ של Adam_3565043
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Adam_3565043 - למטייל (5) מתוך הטיפ של Adam_3565043
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Adam_3565043 - למטייל (6) מתוך הטיפ של Adam_3565043
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Adam_3565043 - למטייל (7) מתוך הטיפ של Adam_3565043
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Adam_3565043 - למטייל (8) מתוך הטיפ של Adam_3565043
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של yuditm - למטייל (9) מתוך הטיפ של yuditm
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של asaf4shiri - למטייל (10) מתוך הטיפ של asaf4shiri
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Yoav3175563 - למטייל (11) מתוך הטיפ של Yoav3175563
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של henrithe8 - למטייל (12) מתוך הטיפ של henrithe8
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של tallyak - למטייל (13) מתוך הטיפ של tallyak
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Shahar_3281031 - למטייל (14) מתוך הטיפ של Shahar_3281031
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Shahar_3281031 - למטייל (15) מתוך הטיפ של Shahar_3281031
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Shahar_3281031 - למטייל (16) מתוך הטיפ של Shahar_3281031
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Shahar_3281031 - למטייל (17) מתוך הטיפ של Shahar_3281031
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Shahar_3281031 - למטייל (18) מתוך הטיפ של Shahar_3281031
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של hayalev - למטייל (19) מתוך הטיפ של hayalev
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של hayalev - למטייל (20) מתוך הטיפ של hayalev
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של hayalev - למטייל (21) מתוך הטיפ של hayalev
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Tamarm - למטייל (22) מתוך הטיפ של Tamarm
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Tamarm - למטייל (23) מתוך הטיפ של Tamarm
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Tamarm - למטייל (24) מתוך הטיפ של Tamarm
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Tamarm - למטייל (25) מתוך הטיפ של Tamarm
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Orit_3493386 - למטייל (26) מתוך הטיפ של Orit_3493386
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Orit_3493386 - למטייל (27) מתוך הטיפ של Orit_3493386
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Orit_3493386 - למטייל (28) מתוך הטיפ של Orit_3493386
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Rziv - למטייל (29) מתוך הטיפ של Rziv
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של ניצן96 - למטייל (30) מתוך הטיפ של ניצן96
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של רמי10 - למטייל (31) מתוך הטיפ של רמי10
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של רמי10 - למטייל (32) מתוך הטיפ של רמי10
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של רמי10 - למטייל (33) מתוך הטיפ של רמי10
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של judesh1 - למטייל (34) מתוך הטיפ של judesh1
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של maozd - למטייל (35) מתוך הטיפ של maozd
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Lior_3564034 - למטייל (36) מתוך הטיפ של Lior_3564034
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של c11c - למטייל (37) מתוך הטיפ של c11c
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של c11c - למטייל (38) מתוך הטיפ של c11c
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של c11c - למטייל (39) מתוך הטיפ של c11c
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של yaron661 - למטייל (40) מתוך הטיפ של yaron661
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של yaron661 - למטייל (41) מתוך הטיפ של yaron661
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של yaron661 - למטייל (42) מתוך הטיפ של yaron661
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Nurit_3233576 - למטייל (43) מתוך הטיפ של Nurit_3233576
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Nurit_3233576 - למטייל (44) מתוך הטיפ של Nurit_3233576
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Nurit_3233576 - למטייל (45) מתוך הטיפ של Nurit_3233576
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Nurit_3233576 - למטייל (46) מתוך הטיפ של Nurit_3233576
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Nurit_3233576 - למטייל (47) מתוך הטיפ של Nurit_3233576
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Nurit_3233576 - למטייל (48) מתוך הטיפ של Nurit_3233576
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של סיגל סימן טוב - למטייל (49) מתוך הטיפ של סיגל סימן טוב
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של שרי_3727664 - למטייל (50) מתוך הטיפ של שרי_3727664
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של jackb - למטייל (51) מתוך הטיפ של jackb
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של jackb - למטייל (52) מתוך הטיפ של jackb
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של jackb - למטייל (53) מתוך הטיפ של jackb
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Natimichaly - למטייל (54) מתוך הטיפ של Natimichaly
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Natimichaly - למטייל (55) מתוך הטיפ של Natimichaly
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Natimichaly - למטייל (56) מתוך הטיפ של Natimichaly
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Natimichaly - למטייל (57) מתוך הטיפ של Natimichaly
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Natimichaly - למטייל (58) מתוך הטיפ של Natimichaly
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של אמיר_4032592 - למטייל (59) מתוך הטיפ של אמיר_4032592
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של אמיר_4032592 - למטייל (60) מתוך הטיפ של אמיר_4032592
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של אמיר_4032592 - למטייל (61) מתוך הטיפ של אמיר_4032592
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של אמיר_4032592 - למטייל (62) מתוך הטיפ של אמיר_4032592
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של אמיר_4032592 - למטייל (63) מתוך הטיפ של אמיר_4032592
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של אמיר_4032592 - למטייל (64) מתוך הטיפ של אמיר_4032592
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של michal3477 - למטייל (65) מתוך הטיפ של michal3477
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של michal3477 - למטייל (66) מתוך הטיפ של michal3477
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של michal3477 - למטייל (67) מתוך הטיפ של michal3477
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Yago - למטייל (68) מתוך הטיפ של Yago
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Yago - למטייל (69) מתוך הטיפ של Yago
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Yago - למטייל (70) מתוך הטיפ של Yago
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Yago - למטייל (71) מתוך הטיפ של Yago
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Yago - למטייל (72) מתוך הטיפ של Yago
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Yago - למטייל (73) מתוך הטיפ של Yago
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של eyalushke - למטייל (74) מתוך הטיפ של eyalushke
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של eyalushke - למטייל (75) מתוך הטיפ של eyalushke
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של eyalushke - למטייל (76) מתוך הטיפ של eyalushke
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של eyalushke - למטייל (77) מתוך הטיפ של eyalushke
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של eyalushke - למטייל (78) מתוך הטיפ של eyalushke
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של avisiv - למטייל (79) מתוך הטיפ של avisiv
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של avisiv - למטייל (80) מתוך הטיפ של avisiv
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של avisiv - למטייל (81) מתוך הטיפ של avisiv
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של avisiv - למטייל (82) מתוך הטיפ של avisiv
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של Amitle7 - למטייל (83) מתוך הטיפ של Amitle7
האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו מתוך הטיפ של aliyan - למטייל (84) מתוך הטיפ של aliyan
הפרטים התקבלו מגולשי אתר למטייל ובאחריותם

מה חושבים מטיילים על האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו

4.7
115 מדרגים
40
0
0
4
0

115 המלצות על האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו

תמונת הפרופיל של Orit_3315205
Orit_3315205

”המלצה חמה על סוסו מארגן טיולים בויאטנם“

קרא עוד

אנחנו בדרכנו הביתה לאחר טיול פרטי מדהים שארגן לנו סוסו. מעבר לכך שהטיול היה נפלא המדריכים המקומיים היו מקצועיים ודיברו אנגלית טובה והנהגים היו מקצוענים. סוסו דאג לכל דבר עד הפרטים הקטנים הוא דאג לשינויים כשביקשנו ללא שום בעיה ועם המון גמישות. ממש אדם נחמד ומקצועי מאוד. מומלץ!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של אמיר_4032592
אמיר_4032592

”כמשפחה עם ילדים קטנים, סוסו היה הסוכן והמדריך המושלם“

קרא עוד

כמשפחה עם ילדים קטנים (9, 7, 2.5) יצאנו לטיול מורכב ומדהים של 28 ימים רק בוייטנאם. לקחנו את שירותיו של סוסו (איש מדהים וסופר שירותי) לכל התקופה. סוסו דאג להכל - טיסות פנימיות, מלונות, נהגם ומדריכים, אטרקציות ופינוקים (שלא ביקשנו) . סוסו גובה מחיר הגון ובראייה לאחור אפילו זול יותר מלעשות את הכל לבד, כי ההבנה שלו והטיפים שווים לא מעט כסף. אנחנו ממליצים בחום!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של oferbaron
oferbaron

”האפי סוסו טראוול - ארגון מעולה של טיול בויטנאם“

קרא עוד

שבנו עתה מטיול בן 15 ימים בויטנאם (אוקטובר 2019) שארגן עבורנו הסוכן המקומי בויטנאם, הידוע בכינויו סוסו. פנינו לסוסו לארגן עבורנו טיול משפחתי (4 מבוגרים) בויטנאם, בעקבות המלצות שקבלנו עליו, שהתבררו לנו כנכונות ומדויקות. סוסו עשה עבודת תכנון, התאמה, שינויים וארגון מעולה עבורנו. עבודתו התאפיינה במקצועיות, סבלנות, קשב לרצונותינו, יכולת לערוך שינויים ביעילות, העמדת מדריכים מקומיים טובים, ביצוע יעיל ומדויק, אפס תקלות, נדיבות רבה ואכפתיות. המחיר שלו תחרותי בהחלט, ולא זו בלבד שהוא לא מתקטנן, אלא הוא אף נכון להוציא כסף מכיסו להשלמות שהוא חושב שיש לבצע - והכל כדי שנהיה שבעי רצון. מעבר לכל אלה - סוסו הוא בן-אדם, ''מענטש'', שקול ואחראי, הוא “מתמחה” בתיירים מישראל (80% מלקוחותיו) ומכיר את העדפותיהם/שגעונותיהם, לטוב ולרע.

המסלול שאנחנו עשינו: סייגון - דאלאת - הוי אן - הואה - האנוי - הלונג ביי - פו לואנג - סאפה - האנוי, כלל שלוש טיסות פנים, 7 מלונות (מביניהם יש להודות ששניים לא היו לטעמנו) , לינה ברכבת לילה, לינה בשייט במפרץ. כל הנסיעות בוואן נקי וחדיש (בכל אזור רכב אחר כמובן) עם נהג ומדריך מקומי, בכל יעד מדריך אחר (בסך הכל 8 מדריכים/מדריכות שונים) , המדריכים כולם היו טובים עד מצוינים. לא היה פספוס או איחור אחד במהלך כל 15 ימי הטיול. קשה לארגן לבד טיול מוצלח במדינת עולם שלישי במסגרת זמן קצובה, אם רוצים שהכל יתקתק באופן מחושב ויעיל, עם מינימום תקלות ובזבוז זמן. סוסו הוא פתרון מצוין למשימה כזו בויטנאם ואנחנו ממליצים עליו בחום.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של Natimichaly
Natimichaly

”טיול ברמה אחרת!“

קרא עוד

מהרגע הראשון שיצרתי איתו קשר ועד הרגע בו המראנו מויאטנם חזרה ארצה, סוסו דאג לכל דבר ועניין.

סוסו לא רק סוכן נסיעות שמזמין עבורך מלונות, טיסות פנים, נהגים ומדריכי טיולים. סוסו דואג שתקבלו את החוויה המושלמת!

משפחתי ואני גילינו מדינה מדהימה, נופים מהממים, טבע מקסים, אנשים מסבירי פנים ומאכלים יוצאים מן הכלל.

סוסו בנה לנו את הטיול בהתאם להרכב המשפחתי שלנו ובהתאם למה שביקשנו ממנו. הוא תמיד היה זמין עבורינו לכל שאלה, וגילה גמישות גם תוך כדי הטיול עצמו בשינוי תכנים מסויימים.

הטיול היה מאורגן ברמה הכי גבוהה שרק ניתן לדמיין.

סוסו בן אדם מקסים, מתחשב, רגיש ויודע לתת מענה לכל אירוע.

אני ממליץ עליו בחום.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של מיטל_3598480
מיטל_3598480

”סוסו סוכן מעולה“

קרא עוד

חזרנו משבועיים בויאטנם באוגוסט, שסוסו ארגן לנו. הגענו אליו דרך המלצה ואני שמחה לומר שזאת היתה המלצה מעולה! מן הרגע הראשון עוד בתכנון, סוסו תמיד היה זמין לכל שאלה ובקשה, בסבלנות אין קץ. גם כשהגענו לויאטנם הוא קיבל את פנינו בחיוך ועל אף שהוא לא היה המדריך שלנו, המדריכה והנהג שלו היו מצויינים. הכל תקתק כמו שעון שוויצרי! במהלך הטיול ביקשנו לעשות שינוי מסלול שדרש הזזת טיסות ומלונות, וסוסו בלי שום בעיה, סידר הכל. תמיד דאג לשלוח הודעות ולוודא שהכל בסדר. פשוט מקסים! נכון, שהמסלול שלו (כמו של כל הסוכנויות) , הוא מסלול מתוייר ואולי בנאלי, אבל זה כבר תלוי בכם - אם תרצו משהו אחר, פשוט תבקשו. לנו, כמשפחה עם ילדים, זה מאוד התאים. ממליצה עליו מאוד. ובכלל.ויאטנם מהממת. תהנו.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של katav13
katav13

”סוסו מדריך מצוין וסוכן נסיעות מומלץ בחום .“

קרא עוד

סוסו הדריך אותנו במשך 6 ימים וארגן לנו את כל הטיול בויאטנם (שבועיים) במקצועיות, אמינות, סבלנות והרבה חן והומור. הכל היה מאורגן היטב ועם זאת זרם עם השינויים שרצינו (גם כתלות במזג האויר) ועם הראש שלנו. המלנונות שהזמין לנו היו מעולים ובמקומות טובים. מומלץ מאוד.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של jackb
jackb

”Susu - כשחשבתם שאין כבר מקצוענים בעולם“

קרא עוד

ראשית עלי לציין שאיני נמנה עם קהל הממליצים, אך החוויה עם סוס השאירה אותנו פעורי פה.

אנחנו משפחה של 4 נפשות -זוגתי ואני ושני ילדים בגילאי 8 ו-10. לSu (Susu זה הבן שלו J) הגענו די במקרה, לאחר שמגעים אם סוכן אחר לא צלחו.

למן הרגע הראשון הופתעתי מרמת ההיענות ומהקשב הרב שניתן לי (שעברנו לתקשר ממיילים ל Whatsapp - תגובותיו של Su היו כמעט מיידות) - בתור אחד שהיה רגיל עד כה לתכנן בעצמו את כל טיולי המשפחה לפרטי פרטים, מצאתי ב Su שותף ולא סוכן שמנסה לקדם את אותן תכנית טיול בין כל לקוחותיו. בשלב מסוים העברתי את ההובלה ל- Su, שכן ניכר היה שהוא באמת יודע מה הוא עושה. הוא מצדו כמובן דאג לעדכן ולאשר כל צעד.

המקצועיות המשיכה גם כאשר לפעמים דברים לא הסתדרו בדיוק כפי שרצינו - לדאבוננו, במסגרת האירועים הפוליטיים האחרונים, נתקענו ב Hk בדרכנו לווייטנאם והיה צורך לשנות את תכנית הטיול בזמן אמת - ניכר היה ש Su עושה את כל מה שביכולתו ומעבר ע"מ להחזיר את הטיול למסלולו.

רבות נאמר על רמת הארגון שלו - והיא אכן ללא רבב. אני הייתי רוצה לציין דווקא את הרמה הגבוהה של מדריכיו - כולם היו דוברי אנגלית רהוטה, מקצועיים (כל אחד בתחומו) וידעו להפוך את החוויה למרתקת לנו ולילדנו.

נהנינו מאוד (חבל שנגמר J) . ממליצים בחום!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של kerendror
kerendror

”האפי סוסו - הסוכן המושלם!“

קרא עוד

נסענו 4 משפחות, ל-3 שבועות, סוסו תכנן, ארגן וחשב על כל הפרטים כדי שהטיול יהיה מושלם! בכל מקום חיכה לנו מדריך והסעה, אשר התאימו עצמם לקבוצה. היתה חוויה נהדרת - ממליצים מאוד על סוסו!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של שרי_3727664
שרי_3727664

”סוכן ומדריך לויטנאם מדהים!“

קרא עוד

אנו זוג ו2 בנות לפני צבא. קיבלתי המלצה מחבר לגבי Susu. ע"ש לציין שהקשר התחיל בבקשת הצעה לטיול בויאטנם. נדהמתי מה מחנות שלו המענה במיידי על כל שאלה

תכנון קפדני מדויק ואחראי.במהלך הטיול הופתענו כל פעם מחדש מהאיכפתיות שלו, בדייקנות, הדאגה לפרטים הקטנים. נדמה היה שחשוב לו על כך שהכל יתקתק ויהיה כמו שצריך.

בתי מלון מדהימים, מדריכים מקצועיים, נהגים דייקניים.אין ין שאלה ששלחנו ולא קיבלנו תשובה מיידית! בזכותו הטיול היה יותר ממושלם! ציון 100+

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של Michal Dekel Malinovitch_4010710
Michal Dekel Malinovitch_4010710

”ארגון וביצוע מושלמים של סוסו- ויאטנם“

קרא עוד

ארגון וביצוע מושלמים של סוסו. מדריך מקומי בויאטנם שעובד בעיקר עם ישראלים. נסענו זוג להנוי, הלונגביי, סאפא, הויאן וסייגון. סוסו ארגן הכל מאלף ועד תו, טיסות פנים, מלונות מצויינים, שיט, סדנת בישול, טרק, לינה בכפרים ורכבים ממוזגים עם מדריכים מקצועיים (שמדברים גם קצת עברית) שחיכו לנו בכל מקום. הכל עבד כמו שעון שוויצרי ותמיד עם חיוך. והכל במחיר סביר. ממליצים בחום ובאהבה על סוסו. מיכל ואביב מלינוביץ, הוד השרון.

הטיפ עזר לך?

מתוך הבלוגים - פוסטים על האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו

אין עדיין פוסטים על האפי סוסו טראוול - המדריך סוסו.

שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל

כתבו בלוג

תגיות