אסיאטיקה טראוול
Asiatica Travel

4.9
(131)
הוסף לטיול שלי
אסיאטיקה טראוול - למטייל (1) מתוך הטיפ של פריאמיר
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Yonatan_3541233 - למטייל (2) מתוך הטיפ של Yonatan_3541233
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Yonatan_3541233 - למטייל (3) מתוך הטיפ של Yonatan_3541233
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Yonatan_3541233 - למטייל (4) מתוך הטיפ של Yonatan_3541233
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Yonatan_3541233 - למטייל (5) מתוך הטיפ של Yonatan_3541233
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Yonatan_3541233 - למטייל (6) מתוך הטיפ של Yonatan_3541233
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Yonatan_3541233 - למטייל (7) מתוך הטיפ של Yonatan_3541233
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Yonatan_3541233 - למטייל (8) מתוך הטיפ של Yonatan_3541233
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של יודית_3930955 - למטייל (9) מתוך הטיפ של יודית_3930955
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042 - למטייל (10) מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042 - למטייל (11) מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042 - למטייל (12) מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042 - למטייל (13) מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042 - למטייל (14) מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042 - למטייל (15) מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042 - למטייל (16) מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042 - למטייל (17) מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042 - למטייל (18) מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042 - למטייל (19) מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042 - למטייל (20) מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042 - למטייל (21) מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של פריאמיר - למטייל (22) מתוך הטיפ של פריאמיר
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של פריאמיר - למטייל (23) מתוך הטיפ של פריאמיר
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של פריאמיר - למטייל (24) מתוך הטיפ של פריאמיר
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של פריאמיר - למטייל (25) מתוך הטיפ של פריאמיר
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של מטייל_3958473 - למטייל (26) מתוך הטיפ של מטייל_3958473
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של YYpy - למטייל (27) מתוך הטיפ של YYpy
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של YYpy - למטייל (28) מתוך הטיפ של YYpy
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של YYpy - למטייל (29) מתוך הטיפ של YYpy
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של edcon - למטייל (30) מתוך הטיפ של edcon
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של edcon - למטייל (31) מתוך הטיפ של edcon
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של edcon - למטייל (32) מתוך הטיפ של edcon
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של edcon - למטייל (33) מתוך הטיפ של edcon
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של edcon - למטייל (34) מתוך הטיפ של edcon
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של edcon - למטייל (35) מתוך הטיפ של edcon
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של mryh - למטייל (36) מתוך הטיפ של mryh
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של mryh - למטייל (37) מתוך הטיפ של mryh
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של mryh - למטייל (38) מתוך הטיפ של mryh
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של mryh - למטייל (39) מתוך הטיפ של mryh
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של mryh - למטייל (40) מתוך הטיפ של mryh
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של mryh - למטייל (41) מתוך הטיפ של mryh
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Amit_3787095 - למטייל (42) מתוך הטיפ של Amit_3787095
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של HEMED - למטייל (43) מתוך הטיפ של HEMED
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של HEMED - למטייל (44) מתוך הטיפ של HEMED
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של HEMED - למטייל (45) מתוך הטיפ של HEMED
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של HEMED - למטייל (46) מתוך הטיפ של HEMED
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של HEMED - למטייל (47) מתוך הטיפ של HEMED
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של HEMED - למטייל (48) מתוך הטיפ של HEMED
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של shmulikd - למטייל (49) מתוך הטיפ של shmulikd
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של bbazak - למטייל (50) מתוך הטיפ של bbazak
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של bbazak - למטייל (51) מתוך הטיפ של bbazak
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של kobitton - למטייל (52) מתוך הטיפ של kobitton
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של kobitton - למטייל (53) מתוך הטיפ של kobitton
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של kobitton - למטייל (54) מתוך הטיפ של kobitton
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של אברהם1234 - למטייל (55) מתוך הטיפ של אברהם1234
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של משהגלזר - למטייל (56) מתוך הטיפ של משהגלזר
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Arie_3860284 - למטייל (57) מתוך הטיפ של Arie_3860284
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Carmel_3541795 - למטייל (58) מתוך הטיפ של Carmel_3541795
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Carmel_3541795 - למטייל (59) מתוך הטיפ של Carmel_3541795
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של pninada - למטייל (60) מתוך הטיפ של pninada
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Esti_3088212 - למטייל (61) מתוך הטיפ של Esti_3088212
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Shlomit_3323768 - למטייל (62) מתוך הטיפ של Shlomit_3323768
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Shlomit_3323768 - למטייל (63) מתוך הטיפ של Shlomit_3323768
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Shlomit_3323768 - למטייל (64) מתוך הטיפ של Shlomit_3323768
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Shlomit_3323768 - למטייל (65) מתוך הטיפ של Shlomit_3323768
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Shlomit_3323768 - למטייל (66) מתוך הטיפ של Shlomit_3323768
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Shlomit_3323768 - למטייל (67) מתוך הטיפ של Shlomit_3323768
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של David Muler - למטייל (68) מתוך הטיפ של David Muler
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של David Muler - למטייל (69) מתוך הטיפ של David Muler
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של David Muler - למטייל (70) מתוך הטיפ של David Muler
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Eli6a - למטייל (71) מתוך הטיפ של Eli6a
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Eli6a - למטייל (72) מתוך הטיפ של Eli6a
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Eli6a - למטייל (73) מתוך הטיפ של Eli6a
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Eli6a - למטייל (74) מתוך הטיפ של Eli6a
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Eli6a - למטייל (75) מתוך הטיפ של Eli6a
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Eli6a - למטייל (76) מתוך הטיפ של Eli6a
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Keren_3361724 - למטייל (77) מתוך הטיפ של Keren_3361724
91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Thành Công, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam
הפרטים התקבלו מגולשי אתר למטייל ובאחריותם

מה חושבים מטיילים על אסיאטיקה טראוול

4.9
131 מדרגים
127
1
0
1
2

131 המלצות על אסיאטיקה טראוול

תמונת הפרופיל של dsit88
dsit88

”טיול מאורגן פרטי לבני 60+“

קרא עוד

אנו זוג בני 60+ נסענו לשבועיים לויטנאם עם חברת Asistica, הטיול היה מושלם, החל משלב התכנון, וההענות לכל הבקשות שלנו, הזמינות של הצוות, והאדיבות, הטיול עצמו היה מאורגן להפליא, מרגע הנחיתה, קבלת הפנים, הכל היה מאורגן, תוך עמידה בלוחות הזמנים, המדריכים היו טובים, וכלי הרכב בהם נסענו חדישים. בתי המלון היו במקום מרכזי, וברמה גבוהה, מאוד נהנו מהטיול, והרבה בזכות הארגון של החברה.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של sigal bernat
sigal bernat

”טיפ למיה מסוכנות אסיאטיקה“

קרא עוד

סגרתי מסלול יחד עם Miaמסוכנות אסיאטיקה.המסלול נבנה בהתאם להעדפות שלנו.מיה היתה קשובה ובנתה לנו מסלול כמו שאנחנו אוהבים.המדריכים והנהגים היו מעולים.סדנת הבישול שעשינו בהויאן היתה מהממת.במיוחד לי שאיני אוכלת בע"ח.מיה היתה איתנו לאורך כל הטיול.ממליצה לכולם אם אתם רוצים טיול שיהיה לפי מידותיכם ואהבתכם לסגור עם מיה מהסוכנות.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של volume
volume

”תוכנית לחוד מציאות רחוקה כמו הירח. אסיאטיקה טראוול“

קרא עוד

חזרתי אני ומשפחתי מטיול של 44 ימים (13.9.23) הטיול תוכנן כשנה מראש עם אסיאטיקה טראוול, קמבודיה-לאוס-ויטנאם. לפני שאתם מדברים איתם, תעשו טובה לעצמכם ואם הכסף באמת חשוב לכם תשלחו לי איימיל ואספר לכם מה עברתי.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של OferSh70
OferSh70

”מומלץ בחום“

קרא עוד

עבדנו מול Hien שהיתה נהדרת וזמינה גם לפני הנסיעה וגם במהלכה.

המלונות, המדריכים, התכנית - הכל היה מצויין ויעיל ועמד בציפיות. כולל החלפת מלון שבוע לפני הנסיעה מצד אסיאטיקה בעקבות תלונות על המלון מצד מטיילים ששהו בהו בתקופה לפני נסיעתנו.

הנקודה היחידה היא שנושא התשלום רצוי לוודא את כל הפרטים הקטנים מראש (נאלצנו למלא טופסולגיה מעיקה ברגע האחרון) אבל זה באמת בקטנה.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של Alexander Finkelshtein_3988895
Alexander Finkelshtein_3988895

”טיול משפחתי מוצלח בוויטנאם עם אסיאטיקה טרוול“

קרא עוד

Hien (Mia) מחברת אסיאטיקה טרוול טיפלה בטיול המשפחתי שלנו לוויטנאם. אנחנו משפחה עם 4 ילדים מגיל 10 עד 21, טיילנו בוויטנטם באוגוסט 2023 במשך 16 ימים. הטיול כולו מאורגן על ידי מיה שהייתה מאוד סבלנית, מקצועית ועניינית. היא שלחה לנו שלד לטיול סטנדרטי ובמשך כחודש התכתבנו איתה עד שהגענו לתכנית שמותאמת בשבילנו. התגובות שלה להערות שלנו היו מאוד ענייניות ועזרו להיכתנס למבנה הטיול הנכון.

בפועל כל התכנית התבצעה ב100%, כולל נסיעות, טיסות, הדרכות ואטרקציות. הזמנים היו מדויקים, המדריכים נתנו פתרונות למצבים מיוחדים שנוצרו במהלך הטיול (כגון כביסות באמצע הדרך או הרגשה לא טובה של חלק מבני המשפחה) .

האטרקציות היו ברובם המכריע מתואמות למה שציפינו לקבל ומעניינות. הטיול כולו היה מאתגר אך בזכות הארגון והתכנון הנכונים צלחנו אותו בהנאה רבה.

מיה ליוותה אותנו במשך כל הטיול, הייתה זמינה לשאלות ונתנה פתרונות טובים.

ממליץ במיוחד!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של Nitay Rajmiel_4218042
Nitay Rajmiel_4218042

”טיול נפלא בוואטנם ותאילנד“

קרא עוד

תודה רבה ל- Mia, על הטיפול המקצועי ועל המאמצים האישיים המושקעים להצלחת הטיול שלנו. טיילנו בווייטנאם ובתאילנד. הכל היה נהדר. כל מה שהובטח, קוים במאה אחוז, ואם היו תקלות בלתי צפויות, נפתרו בצורה הכי טובה ובמיידית. גם המדריכים, הנהגים והמלונות ללא רבב. התקשורת עם מיה הייתה רצופה לאורך כל הטיול, אפילו בתאילנד. בסיכומו של דבר, ללא ספק ניסע שוב לאזור עם מיה ועם Asiatica. תודה רבה על הכל.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של Shlomit_3323768
Shlomit_3323768

”אסיאטיקה טראוול“

קרא עוד

לפני כחודש חזרנו מויטנאם, טיול בן שבועיים למשפחה של זוג ושלוש בנות בוגרות והיה יוצא מן הכלל.

הכל בזכות סוכנות אסיאטיקה בהאנוי והסוכנת Hien בפרט. נתקלתי במודעה שלהם בפייסבוק וניסיתי את מזלי, ומשם הכל זרם.

השירות אדיב ביותר, הסוכנת התכתבה איתי במיילים ווואטסאפ וענתה לי על כל השאלות במיידי. בניית מסלול מדהים תפור לפי הרצונות שלנו וכשהגענו נפגשנו עם הסוכנת וקיבלנו מתנה ופגישה עם המדריך המדהים Houng שענה על כל הציפיות שלנו.

גם כשביקשנו לשדרג חדר באחד מבתי המלון הסוכנת שלנו מיהרה לבצע ובלי להוסיף תשלום.

ממליצים מאוד על שיתוף פעולה עם אסיאטיקה טראוול.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של דביר שבתאי
דביר שבתאי

”אסיאטיקה לא מומלץ למי שמחפש יותר מבינוני“

קרא עוד

לא יודע מה כל ההתלהבות אבל בעקבות המלצות סוערות פנינו גם אנחנו לאסיאטיקה שבדיעבד תפרה לנו טיול די מאכזב.

זה התחיל בתכנית שטאנץ רגילה שניסינו לשפר ולהתאים אלינו. התקשורת הייתה טובה והסוכנת דיי דחפה אותנו להמלצות שלה. האמנו שמדובר באנשים אמינים שרוצים בטובתנו בלבד.

בדיעבד נבנה לנו מסלול מאוד מאכזב שממש הרגשנו בו במלכודת תיירים אחת גדולה. מהאנוי לטאם קוק הנוראית, סאפה המאכזבת והעמוסה ועד לדלתא שהייתה מעבר מחנות לחנות.

מדריכים בינוניים עם אנגלית לא משהו (למעט המדריכה בדלתא שהייתה מצויינת) וגם מלונות מעט מאכזבים ביחס למה שראינו שיש. המלון בהויאן היה רחוק מהמרכז וזה היה מאוד מעצבן והמלון בהאנוי היה ברמה נמוכה ומלוכלך למרות שבבוקינג הוא דורג גבוה. נראה שהחברה מתאימה עצמה לדירוג בבוקינג בידיעה שאנחנו נבדוק שם ולא באמת איכפת לה מה יש בפועל בשטח. כשפנינו לנציגה בטענות על המלון בהאנוי היא טענה שבבוקינג הוא מדורג גבוה ואנחנו יכולים לבדוק בעצמנו - זו לא תשובה רצינית לטעמי! גם הסשייט בהאלונג היה מאוד מאכזב - מלוכלך, עמוס במטיילים וספינה שרואים שעברו עליה כמה שנים טובות.

במהלך הדרך בכל פעם שהתקשרנו למשרד נה לנו מישהו אחר ולא תמיד מעודכן בפרטים - היה הרגשה של משרד גדול שעסוק בשיווק ויחצנות ופחות במטיילים בשטח.

הם היו אמינים וקיבלנו מה שהיה רשום בתוכנית - לא שזה היה טוב אבל מה שהיה קיבלנו.

בדיעבד ממליץ לכם קודם כל להתרחק מהנקודות המתויירות כי זה פשוט נוראי וממליץ לכם לעבוד מול חברות טובות יותר ובטוח שיש כאלו.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של אידהלאה
אידהלאה

”אנני מחברת אסיאטיקה מומלצת מאוד“

קרא עוד

אבקש להמליץ על חברת אסיאטיקה ועל אנני בפרט.החל משיחת הטלפון הראשונה היא בנתה לנו מסלול מדהים, שלחה לנו ממליצים ושינתה ותיקנה בהתאם לרצונות שלנו. כשנחתנו בויאטנם אספו אותנו מהשדה והגענו אליה שם ביקשנו שינויים נוספים של הרגע האחרון בתוכנית ובלי בעיה היא שינתה ולא ביקשה תשלום הוסף.

היא דאגה לנו למדריכים נהדרים ונהגים מצויינים ותפרה את המסלול לפרטי פרטים עבורנו.

בתי המלון היו מצוינים ובמקומות מרכזיים.

היאמאטד נעימה ומקסימה.

אנחנו מאוד ממליצים על החברה ועל אנני בפרט

הטיפ עזר לך?

מתוך הבלוגים - פוסטים על אסיאטיקה טראוול

אין עדיין פוסטים על אסיאטיקה טראוול.

שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל

כתבו בלוג

תגיות

הזמנת חופשה להאנוי

אטרקציות בהאנוי

מלונות ומקומות לינה בהאנוי

מדריכים ונותני שירות בהאנוי

נהגים בהאנוי

חדשות התיירות והתעופה

המיוחדים שלנו

קצת השראה לטיול הבא

מתארגנים לטיול: ציוד, ביגוד, המלצות וטיפים לדרך

ביטוח נסיעות לחו"ל: כל מה שצריך כדי לטוס בראש שקט

מגזין החיים הטובים: לייפסטייל והשראה לחופשה

תמונות מהטיול: היעדים שהכי כיף לצלם

ספארי צלילה: המדריך לצולל המתחיל

הכתבות הכי נצפות השבוע

כתבות ומדריכים לחופשת סקי

הפוסטים הכי נצפים השבוע

הטיפים הכי נצפים השבוע

עקבו אחרינו לכל העדכונים החמים בארץ ובעולם