אסיאטיקה טראוול
Asiatica Travel

4.9
(142)
הוסף לטיול שלי
אסיאטיקה טראוול - למטייל (1) מתוך הטיפ של פריאמיר
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Yonatan_3541233 - למטייל (2) מתוך הטיפ של Yonatan_3541233
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Yonatan_3541233 - למטייל (3) מתוך הטיפ של Yonatan_3541233
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Yonatan_3541233 - למטייל (4) מתוך הטיפ של Yonatan_3541233
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Yonatan_3541233 - למטייל (5) מתוך הטיפ של Yonatan_3541233
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Yonatan_3541233 - למטייל (6) מתוך הטיפ של Yonatan_3541233
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Yonatan_3541233 - למטייל (7) מתוך הטיפ של Yonatan_3541233
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Yonatan_3541233 - למטייל (8) מתוך הטיפ של Yonatan_3541233
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של יודית_3930955 - למטייל (9) מתוך הטיפ של יודית_3930955
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042 - למטייל (10) מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042 - למטייל (11) מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042 - למטייל (12) מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042 - למטייל (13) מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042 - למטייל (14) מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042 - למטייל (15) מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042 - למטייל (16) מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042 - למטייל (17) מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042 - למטייל (18) מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042 - למטייל (19) מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042 - למטייל (20) מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042 - למטייל (21) מתוך הטיפ של Nitay Rajmiel_4218042
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של פריאמיר - למטייל (22) מתוך הטיפ של פריאמיר
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של פריאמיר - למטייל (23) מתוך הטיפ של פריאמיר
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של פריאמיר - למטייל (24) מתוך הטיפ של פריאמיר
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של פריאמיר - למטייל (25) מתוך הטיפ של פריאמיר
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של מטייל_3958473 - למטייל (26) מתוך הטיפ של מטייל_3958473
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של YYpy - למטייל (27) מתוך הטיפ של YYpy
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של YYpy - למטייל (28) מתוך הטיפ של YYpy
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של YYpy - למטייל (29) מתוך הטיפ של YYpy
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של edcon - למטייל (30) מתוך הטיפ של edcon
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של edcon - למטייל (31) מתוך הטיפ של edcon
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של edcon - למטייל (32) מתוך הטיפ של edcon
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של edcon - למטייל (33) מתוך הטיפ של edcon
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של edcon - למטייל (34) מתוך הטיפ של edcon
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של edcon - למטייל (35) מתוך הטיפ של edcon
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של mryh - למטייל (36) מתוך הטיפ של mryh
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של mryh - למטייל (37) מתוך הטיפ של mryh
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של mryh - למטייל (38) מתוך הטיפ של mryh
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של mryh - למטייל (39) מתוך הטיפ של mryh
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של mryh - למטייל (40) מתוך הטיפ של mryh
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של mryh - למטייל (41) מתוך הטיפ של mryh
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Amit_3787095 - למטייל (42) מתוך הטיפ של Amit_3787095
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של HEMED - למטייל (43) מתוך הטיפ של HEMED
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של HEMED - למטייל (44) מתוך הטיפ של HEMED
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של HEMED - למטייל (45) מתוך הטיפ של HEMED
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של HEMED - למטייל (46) מתוך הטיפ של HEMED
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של HEMED - למטייל (47) מתוך הטיפ של HEMED
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של HEMED - למטייל (48) מתוך הטיפ של HEMED
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של shmulikd - למטייל (49) מתוך הטיפ של shmulikd
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של bbazak - למטייל (50) מתוך הטיפ של bbazak
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של bbazak - למטייל (51) מתוך הטיפ של bbazak
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של kobitton - למטייל (52) מתוך הטיפ של kobitton
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של kobitton - למטייל (53) מתוך הטיפ של kobitton
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של kobitton - למטייל (54) מתוך הטיפ של kobitton
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של אברהם1234 - למטייל (55) מתוך הטיפ של אברהם1234
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של משהגלזר - למטייל (56) מתוך הטיפ של משהגלזר
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Arie_3860284 - למטייל (57) מתוך הטיפ של Arie_3860284
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Carmel_3541795 - למטייל (58) מתוך הטיפ של Carmel_3541795
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Carmel_3541795 - למטייל (59) מתוך הטיפ של Carmel_3541795
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של pninada - למטייל (60) מתוך הטיפ של pninada
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Esti_3088212 - למטייל (61) מתוך הטיפ של Esti_3088212
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Shlomit_3323768 - למטייל (62) מתוך הטיפ של Shlomit_3323768
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Shlomit_3323768 - למטייל (63) מתוך הטיפ של Shlomit_3323768
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Shlomit_3323768 - למטייל (64) מתוך הטיפ של Shlomit_3323768
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Shlomit_3323768 - למטייל (65) מתוך הטיפ של Shlomit_3323768
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Shlomit_3323768 - למטייל (66) מתוך הטיפ של Shlomit_3323768
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Shlomit_3323768 - למטייל (67) מתוך הטיפ של Shlomit_3323768
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של David Muler - למטייל (68) מתוך הטיפ של David Muler
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של David Muler - למטייל (69) מתוך הטיפ של David Muler
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של David Muler - למטייל (70) מתוך הטיפ של David Muler
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Eli6a - למטייל (71) מתוך הטיפ של Eli6a
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Eli6a - למטייל (72) מתוך הטיפ של Eli6a
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Eli6a - למטייל (73) מתוך הטיפ של Eli6a
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Eli6a - למטייל (74) מתוך הטיפ של Eli6a
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Eli6a - למטייל (75) מתוך הטיפ של Eli6a
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Eli6a - למטייל (76) מתוך הטיפ של Eli6a
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Keren_3361724 - למטייל (77) מתוך הטיפ של Keren_3361724
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של משה.ע - למטייל (78) מתוך הטיפ של משה.ע
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Aliza_3725077 - למטייל (79) מתוך הטיפ של Aliza_3725077
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של משה.ע - למטייל (80) מתוך הטיפ של משה.ע
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של משה.ע - למטייל (81) מתוך הטיפ של משה.ע
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של משה.ע - למטייל (82) מתוך הטיפ של משה.ע
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של משה.ע - למטייל (83) מתוך הטיפ של משה.ע
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של משה.ע - למטייל (84) מתוך הטיפ של משה.ע
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של משה.ע - למטייל (85) מתוך הטיפ של משה.ע
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של אייל נתנאל_4230084 - למטייל (86) מתוך הטיפ של אייל נתנאל_4230084
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Leor_3405644 - למטייל (87) מתוך הטיפ של Leor_3405644
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Leor_3405644 - למטייל (88) מתוך הטיפ של Leor_3405644
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Leor_3405644 - למטייל (89) מתוך הטיפ של Leor_3405644
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Leor_3405644 - למטייל (90) מתוך הטיפ של Leor_3405644
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של Leor_3405644 - למטייל (91) מתוך הטיפ של Leor_3405644
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של רחל משעל - למטייל (92) מתוך הטיפ של רחל משעל
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של ענבל_3183589 - למטייל (93) מתוך הטיפ של ענבל_3183589
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של ענבל_3183589 - למטייל (94) מתוך הטיפ של ענבל_3183589
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של ענבל_3183589 - למטייל (95) מתוך הטיפ של ענבל_3183589
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של ענבל_3183589 - למטייל (96) מתוך הטיפ של ענבל_3183589
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של ענבל_3183589 - למטייל (97) מתוך הטיפ של ענבל_3183589
אסיאטיקה טראוול מתוך הטיפ של ענבל_3183589 - למטייל (98) מתוך הטיפ של ענבל_3183589
91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Thành Công, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam
הפרטים התקבלו מגולשי אתר למטייל ובאחריותם

מה חושבים מטיילים על אסיאטיקה טראוול

4.9
142 מדרגים
138
1
0
1
2

142 המלצות על אסיאטיקה טראוול

תמונת הפרופיל של ענבל_3183589
ענבל_3183589

”טיול זוגי מאורגן לויאטנם סוף מאי עד תחילת יוני 2024“

קרא עוד

יצאנו לטיול מאורגן זוגי בין התאריכים 16/5/24 ועד 3/6/24. מוגדר כסוף עונה מבחינת תיירים, ולכן לא היה עומס בשום אתר. מזג האוויר עדיין יציב ובאמת שיחק לנו המזל וזכינו לימים מאוד נוחים מבחינת טיול. מזג האוויר חם ולח, אבל לא שונה הרבה מביקור בתל אביב בקיץ חם ולח. האוכל מצויין, בריא, טעים וזול. מורכב מהרבה ירקות ופירות אקזוטיים. תופעת כמות האופנועים העצומה בכבישים מפתיעה ממש! טרסות שדות האורז זה אחד הדברים המופלאים שראינו! הויאטנמים הם אנשים מאוד אדיבים וחמים, מכניסי אורחים בחסד ותמיד יעשו הכל בשביל לתת תחושת אירוח מושלמת. בכל הטוב הזה זכינו בזכות טיפולה המסור של Annie, הסוכנת מאסיאתיקה. כל כך נדהמנו איך הצליחה ליצור עבורנו תוכנית בתכנון כל כך מדויק ומותאם ליכולות וההעדפות הפיזיות שלנו! אין לי מספיק מילים להביע כמה נהנינו מהיחס החם, מהדאגה, מהמדריכים המעולים שהעשירו את הידע שלנו במלא מידע מעניין ומרתק ומהטיולים עוצרי הנשימה. חווינו הפתעות חדשות כל יום באדיבות ואירוח מדהים במלונות מפוארים ומפנקים, תמיד עם נהג ומדריך צמודים.

היה לנו כל כך כיף, חסרנו עם מלא מזכרות ונמשיך לתכנן איתך, Annie, את הטיול הבא ליעד נוסף גם בשנה הבאה.
אז שוב תודה, אנני.
את מדהימה!
הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של מטייל_4229814
מטייל_4229814

”טיול זוגות מבוגרים לוויטנאם וקמבודיה“

קרא עוד

נסענו שני זוגות לטיול בן 17 ימים לוויטנאם וקמבודיה - אירגננו את הטיול עם Mia מ Asiatica Travel בהנוי. התהליך היה מאוד מהנה, מהיר ויעיל! Mia הייתה מאוד קשובה לבקשות וצרכים שלנו, מאוד גמישה ועם תגובות מהירות וענייניות. כל הפעילויות בשטח בזמן הטיול עבדו ללא אף תקלה, המדריכים היו ברמה גבוהה, המלונות מצוינים וכל ההמלצות של Mia הוכחו כמצוינות. בקיצור - טיול מעולה ומהנה! ממליצים מאוד על Asiatica Travel ובמיוחד על Mia.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של נרי מ.
נרי מ.

”טיול בויאטנם לבני 50“

קרא עוד

לפני כחצי שנה החלטנו לצאת לטיול בויאטנם.

לאחר שקראנו באינטרנט על היעד החלטנו לקחת חב'' נסיעות מקומית כדי למצות את הטיול ולא להתברבר. בחרנו בסוכנות בשם “אסיאטיקה טרוול” כשלנציגה שלוותה אותנו קוראים אנני (המהממת) .

לציין שהבחירה הזו הייתה הצעד הנכון ביותר שעשינו והדבר הוכיח את עצמו הן בתכנון והן בטיול עצמו.

הטיול ארך 17 ימים (24 במרץ- 10 באפריל 2024) .

סוכנת הנסיעות סגרה עבורנו לינה במלונות מעולים, מדריכים אדיבים דוברי אנגלית, העברות ממקום למקום, שתי טיסות פנים שייט ועוד ועוד.

טיילנו בהאנוי, סאפה, הלונג ביי, טאם קוק, הויאן, נינג בין, סייגון ודלתא המקונג.

היה מושלם!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של PoinaF
PoinaF

”חברה מקומית מעולה לארגון טיול לויטנאם ובמחירים טובים“

קרא עוד

טסנו לויטנאם לטיול מאורגן פרטי של 17 יום דרך חברת אסיאטיקה (בחורה מקסימה בשם מיה ארגנה לנו את הטיול) . הטיול היה מאורגן למופת בהתאם למה שבקשנו ויותר. בקרנו בכל האטרקציות החשבוות מצפון ועד דרום והכל היה מאורגן בצורה מופתית: מדריכים מעולים דוברי אנגלית טובה מאוד עם המון ידע, נהגים זהירים, מלונות מעולים והמדינה עצמה מהממממת, יפה וטעימה. עוד במהלך הטיול כבר חשבנו על טיול נוסף והפעם עם הילדים ובקרוב וזה אומר הרבה!

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של רחל משעל
רחל משעל

”טיול מדהים!“

קרא עוד

הגענו לויאטנם בתחילת מרץ 8 זוגות, Mia הסוכנת ארגנה טיול מדהים! טיול מגוון, מלא פעילות, המדריכים היו מקסימים קשובים לכל צורך, בתי המלון היו נהדרים לכל אורך המסלול.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של Aviad_3336580
Aviad_3336580

”מומלץ להסתייע בסוכנות עם מוניטין בטיול לויאטנאם“

קרא עוד

נסענו 2 זוגות ל 23 יום בויאטנאם וקמבודיה. שמה של הסוכנת Hien Nguyen. הטיול אורגן בצורה מושלמת, Hienהייתה קשובה לבקשות ושינויים שלנו לפני תחילת הטיול.ביום הראשון לביקור Hien ארחה אותנו בבית אמה לארוחת ערב ויאטנאמית מסורתית, והיה נחמד להפגש במשפחה מקומית ולאכול אוכל ביתי. במהלך כל הטיול Hien שמרה על קשר רציף על מנת לודא שרמת שביעות הרצון שלנו מהטיול גבוהה. מבחינה לוגיסטית הנהגים והמדריכים הגיעו תמיד בזמן, הואן היה תמיד נקי ומאוד מרווח (ואן ל 9 אנשים) . המדריכים היו בעלי ידע ובמיוחד בלטTom (Luu Van Thuoc) U, שליווה אותנו בחלק הראשון) 11 יום בצפון ויטנאם. טום גם היה גמיש לשינויים קלים בתוכנית על פי בקשתנו. בתי המלון (4 כוכבים) היו ברמה מאוד גבוהה וממוקמים במרכז הערים כך שבסוף התוכנית היומית היה קל להגיע לשווקים ולחיי הלילה.

הטיפ עזר לך?
תמונת הפרופיל של Tal Baranes_4031419
Tal Baranes_4031419

”חוויה מעולה טיול מושלם“

קרא עוד

חברה מעולה. קשובים וענו לנו על כול הצרכים. מהטיול ועד מדריכים מצויינים. כלי הרכב והנהג היו מצוינים. מלונות מעולים, המסלול היה מושלם, והיינו בסדנת בישול מהטובים. אנחנו מאוד מרוצים. תודה רבה לכם על טיול מושלם.

הטיפ עזר לך?

מתוך הבלוגים - פוסטים על אסיאטיקה טראוול

אין עדיין פוסטים על אסיאטיקה טראוול.

שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל

כתבו בלוג

תגיות

הזמנת חופשה להאנוי

אטרקציות בהאנוי

מלונות ומקומות לינה בהאנוי

מדריכים ונותני שירות בהאנוי

נהגים בהאנוי

חדשות התיירות והתעופה

המיוחדים שלנו

קצת השראה לטיול הבא

עפים על העולם: כל מה שצריך לטיול תרמילאים

מתארגנים לטיול: ציוד, ביגוד, המלצות וטיפים לדרך

ביטוח נסיעות לחו"ל: כל מה שצריך כדי לטוס בראש שקט

מגזין החיים הטובים: לייפסטייל והשראה לחופשה

חופשה של פעם בחיים

תמונות מהטיול: היעדים שהכי כיף לצלם

הכתבות הכי נצפות השבוע

הפוסטים הכי נצפים השבוע

הטיפים הכי נצפים השבוע

כתבות ומדריכים לחופשת סקי