פוסטים על מצרים

מצריים 2019 – ה"זקנים" ושות' קורעים את ארץ הפרעונים – סיכומים, תובנות, המלצות וסתם הגיגים על מסענו במצרים
מצריים 2019 – ה"זקנים" ושות' קורעים את ארץ הפרעונים - היום השניים עשר (והאחרון) – " נחמד, נחמד, היה ממש נחמד. היינו אז חזרנו שוב
מצריים 2019 – ה"זקנים" ושות' קורעים את ארץ הפרעונים - היום האחד עשר – "פירמידות בעיניים"
מצריים 2019 – ה"זקנים" ושות' קורעים את ארץ הפרעונים - היום העשירי – "רכבת לילה לקהיר"

שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל

כתבו בלוג
מצריים 2019 – ה"זקנים" ושות' קורעים את ארץ הפרעונים - היום התשיעי – "מעבר להרים ולמדבר"
מצריים 2019 – ה"זקנים" ושות' קורעים את ארץ הפרעונים - היום השמיני – " דומם שטה תיבה קטנה על היאור הזך"
מצריים 2019 – ה"זקנים" ושות' קורעים את ארץ הפרעונים - היום השביעי – " לא לשווא אחי חצבת לבנין חדש, כי מן האבנים האלה יבנה מקדש"
מצריים 2019 – ה"זקנים" ושות' קורעים את ארץ הפרעונים - היום החמישי – " ימין ושמאל, רק חול וחול, יצהיב מדבר ללא משעול"
מצריים 2019 – ה"זקנים" ושות' קורעים את ארץ הפרעונים - היום השישי – "עברנו את פרעה, נעבור גם את זה"
מצריים 2019 – ה"זקנים" ושות' קורעים את ארץ הפרעונים - היום הרביעי – "כל העניין, הוא לשתות משהו קר בלב מדבר"
מצריים 2019 – ה"זקנים" ושות' קורעים את ארץ הפרעונים - היום השני – "לך, לך למדבר הדרכים יובילו, ליל טרם רד לך אחי אל המדבר"
מצריים 2019 – ה"זקנים" ושות' קורעים את ארץ הפרעונים - היום השלישי – "ליל בא, אל המדבר, ממדורת עשן עולה וצליל תופים נדם"
מצריים 2019 – ה"זקנים" ושות' קורעים את ארץ הפרעונים - היום הראשון - "בכל זאת הגענו למרות הכל"
סיני - טיול הכנה אל נואיבה, דהב, ש׳ארם א׳שיח ומעבר אל ירדן במעבורת

שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל

כתבו בלוג