Tashi Tundup

His known phone number is: 917889489238

מומלץ לזכור היטב שם זה. כתובת מייל מעודכנת [email protected] או  [email protected]

Tashi Tundup is, or maybe better I said he was, a person of concern, dedication, patience and professionalism throughout Ladakh, Zanskar and Kashmir

בראש ובראשונה אני רוצה לומר: שימו לב היטב לאזהרה החוזרת ונשנית – לא לתת אמון באף אחד, גם לא במי שאתם מכירים במשך שנים וחושבים שיודעים עליו הכול; שנית, לעולם לא לתת את כל הכסף מיד  כבר בהתחלה., אלא לחלק את התשלום – גם אם מדובר בסיור בן יום אחד; וחשוב לא פחות מומלץ לכתוב הסכם ברור על התנאים, על הכסף ועל כל הפרטים הקטנים החשובים בחיים בלאדאק.

במשך חמש פעמים רצופות בשנים שבין 2013 ל-2019 ליווה אותי אדם זה במסעותיי בהימלאיה ההודית ובקאשמיר. הוא אדם הידוע מאוד בלאדאק במקצועיותו וביושרו, ולא הייתה לי סיבה כלשהי לחשוש או לחשוד לא ביושרו ולא במקצועיותו.

ואילו בפעם השישית, בטיול שתוכנן להיות מה-21/06/2022 ועד ל-31/08/2022 הוא פשוט רימה, או במילה יפה: הונה אותי ובגדול, או נכון יותר: ניצל לרעה את מחלתי הקשה כדי לרמות אותי בגדול. כמובן שכל זה קשור בכסף הגדול. כאילו פשוט לא התחשק לו להחזיר לי את שארית הכסף שהפקדתי אצלו בסך  750$ עבור הטיול.

כרגיל, סיכמנו בווטסאפ את התנאים ואת הסכום לתשלום ברוטו – 1,100$ לשבוע, כלומר 6,600$ ל-6 שבועות כולל הכול: מלונות, 3 ארוחות ביום, מים מינרלים בלי הגבלה, רכב צמוד עם נהג, מדריך, טאשי כמובן, ולא פחות חשוב בגובה הזה - בלון חמצן צמוד לכל אורך הדרך למקרה הצורך. סיכמנו שאשלם לו במזומן את כול התשלום כשאגיע אל לה. וכך היה. עם למחרת הנחית ב-לה העברתי לטאשי את כל הסכום בסך 6,600$ + 200 $ להוצאות אישיות שלי.

קרה שחליתי קשה לאחר שלושה שבועות של הטיול. חזרנו אל לה, והייתי במשך כל השבוע הרביעי של הטיול מאוד חולה, שוכבת במיטה במלון. החלטתי שאין מנוס אלא לחזור לארץ. ואז כמובן התחילו הצרות עם הכסף, בייחוד אותו כסף שטאשי היה אמור להחזיר לי בגלל ביטול הטיול. הסכמתי לכלול את השבוע הרביעי כאילו היה שייך לטיול. כששמע את הסכום הרים טאשי את ראשו, נבהל ואמר: "איך?". הסברתי לו שסיכמנו על תשלום של 1,100$ לשבוע, והיינו 4 שבועות בסך הכול כ-4,400$ והשאר 2,200$ לשבועיים האחרונים. "אבל אני קניתי לך את כרטיס הטיסה לישראל", הוא אמר לי. עניתי לו: "אז אמרת שזו מתנה. אבל אם כך, בסדר בלי מתנות, אתה רוצה להכניס את כרטיס הטיסה לחשבון, בסדר", ואז הוא אומר: "אני אתן לך 800$".

נדהמתי מהחוצפה שלו ולא היה לי כוח - לא נפשי ולא פיזי - להתווכח איתו. אמרתי לו: "תשמע, אני מאוד חולה. אין לי כוח להתווכח איתך, תן לי כמה שאתה חושב שמגיע לי". טאשי הלך לבנק והביא איתו 1,000$ ואמר יחד עם 450$ שעלה כרטיס הטיסה זה הכסף שהוא מחזיר לי. אמרתי לו: "אבל 2,200$ פחות 1,450$, נשארו עוד 750 $ להשלמת הסכום". הוא לא ענה ולא היה מוכן לתת לי עוד כסף. לקחתי את ה-1,000$ בידיעה ברורה שבן אדם זה פשוט מנצל את מצבי הבריאותי ובלי נקיפת מצפון קטנה גוזל ממני את כספי, אבל גם ידעתי שאני במצב בריאותי גרוע חייבת לשדרג את מקומי בטיסה למחלקת עסקים כי אחרת אתמוטט במטוס. לא הייתי מחזיקה מעמד במשך 5 שעות טיסה במחלקת תיירים.

מדובר באותו בן אדם, שנסעתי איתו חמש פעמים במסעותיי השונים בהימלאיה ההודית ובקשמיר. זה אותו בן אדם שנתתי בו אמון מלא, בעיניים עצומות. מעולם לא התווכחתי איתו על המחיר, תמיד קיבלתי את דבריו ללא עוררין, הרי הוא המקומי, בעל הידע ואיש המקצוע שכל כך הרבה אנשים משבחים.

אז הנה זה קורה גם לאנשים הטובים ביותר, שכסף מעוור את עיניהם.

לכן, בבקשה שימו לב היטב לאזהרה החוזרת ונשנית – לא לתת אמון באף אחד, גם לא במי שאתם מכירים במשך שנים וחושבים שיודעים עליו הכול; שנית, לעולם לא לתת את כל הכסף מיד  כבר בהתחלה., אלא לחלק את התשלום – גם אם מדובר בסיור בן יום אחד; וחשוב לא פחות מומלץ לכתוב הסכם ברור על התנאים, על הכסף ועל כל הפרטים הקטנים החשובים בחיים בלאדאק.

טאשי אתה עדיין חייב 750$.

אבל זה לא הכל, מה לגבי השבוע הרביעי בו ישנתי כל השבוע, 7 ימים ולילות במלון, למעט הוצאות המלון (שאני מניחה שהיו בערךכ-450$ לכל השבוע) מגיע לי החזר מלא גם על זה כי לא הלכנו לשום מקום, ואתה לא עשית כלום חוץ מלהיות מספר רגעים בחדר ולהיעלם בלי שום הודעה מוקדמת למרות שידעת שאני צריך הרבה עזרה בכל דבר, לא יכולתי אפילו להכין כוס תה לבד. אז $1100 - $450 = $650.

כלומר, אתה חייב לי: $750 + $650 = $1400