מרכז התרבות המאורית,

לסיור התלוותה אלינו המדריכה שערב לפני כן רקדה ריקוד מאורי מסורתי

בית הספר של אומנות הגילוף בעץ

הצמח ממנו עושים סיבים לתפירת הבגדים

הפרדה לחוטים

החוטים המוכנים

היצירות