כדי להקים את הסכר נאלצו לעקור 20 ישובים.

העבודות לבניתו החלו בשנות ה- 50 שנה שסמלה את אישורה של תכנית החשמול של המדינה.

העלות היתה מעל 1.7 ביליון ליי ואובדן של מאות אנשים במהלך העבודה.

במקום הועסקו אסירים רובם פולטיים שהיו מומחים בתחום.

האורך של הסכר 435 מ' גובהו 127 מ'

אגם ביקאז אורכ 35 ק"מ בשטח של 33 מ' האגם המלאכותי הגדול ביותר ברומניה ונוצר כתוצאה מבנית הסכר.

האגם האדום הוא אגם סכר טבעי הגדול ביותר ברומניה.

על פי מחקרים גיאולוגיים, היווצרותו של אגם האדום בינואר 1838, כאשר בעקבות רעידת אדמה , הקרקע שקעה יצרה עמק. 

 עדים לסחף שהיה במקום הם עצים מאובנים, גזעים קטועים שנראים על פני האגם.

הרבה אגדות ישנם על המקום ואחת ההגדות אומרת שכפר שלם שהיה בשטח נכחד בסערה והשם האגם אדום בא מן הנוף המפחיד והדמים שנוצרו על ידי מי גשמים המכסה את שרידי היישוב.

על קניון הביקאז בכתבה הבאה

יום טוב סוף שבוע נעים