לאורך החוף מלונות מועדונים, מסעדות

אזור וילות

אזורים נקיים ומטופחים וצמחיה פורחת

השתקפות ישן בחדש

ביקור בבית הכנסת בית אל

המשך יבוא

שבת מבורכת

שנה אזרחית טובה ומאושרת