מלבורן מעל המרפסת עליה של יותר מ 200 מדרגות

בנין EOREKA שעלינו למחרת והשקפנו על הנוף סביב

בתוך המבנה מצבת זכררון זו ועליה חקוקות המילים " אהבה גדולה לא פועעת באיש "

אחת לשנה ביום 11 בנובמבר יום הזכרון בשעה 11 בדיוק קרן אור השמש חודרת מהתקרה 

ומאירה את המילה אהבה בכתובת.

בגן פסלים לזכרם של הגבורים

המשך יבוא

יום טוב