הסלע האדום נמצא ע"י העירה אולרה אזור המלונות עקב המרחק מהמרכז ואי היכולת ליצצר במקום דברים כל המוצרים והמצרכים מוטסים.

פרחים שצולמו בחצר המלון

סלעי האולגאס

ציורי קיר קדמוניים

המעין המבעבע בין הסלעים

המשך יבוא

שבוע טוב