עמדתי בכיכר הסתכלתי סביבי וחשבתי כמה כישרון יש כאן, הצבעוניות, הדמויות ,הכתוביות מה הם 

אומרות! האם הם מוחיאים? האם הם כועסים? האם הם צועקים מכאב מצער ואולי משמחה 

הציורים האלה לא השאירו אותי אדישה כל הרגשות התערבבו יש משהו בגרפיטי שמלווה 

לאורך זמן.

המשך יבוא

שבוע שקט ונעים