בבוקר מוקדם יצאנו ליום נסיעה ארוך לאורכו של אגם וואקאטפו אל מחוז סאות'לנד כשמעלינו גבעות מוריקות 

אלפי כבשים לבנות באחו. זוהי ארצם של הכבשים הניוזילנדיות.

הגענו לעיירה טה אנאו ונסענו לאורך האגם הגדול באגמי האי הדרומי והשני בגודלו בניו זילנד.

המשכנו בכביש הנקרא "דרך מילפור" שנסלל במיוחד לחבר את העיירה עם ארץ הפיורדים.

הפארק פיורדלנד גדול יותר מכל מדינת ישראל ירדנו בתלילות אל הפיורד בארץ אלף המפלים 

יצאנו לשייט במים של הפיורד כשביבו מצוקי ענק 

סוף שבוע נעים

המשך יבוא