במרכז האוברג'יני חזינו במופע פולקלורי של ריקודים, 

ומספר אנשים מהקהל הפגינו כישוריהם בריקוד

המדריך החביב הראה לנו את מומחיותו בהטלת כידון

ציורים אבורג'ינים

ניסינו להפוך למומחים בהטלת בומרנג. המדריך שלנו מדגים בהחזקתו להטיל זה כבר סיפור אחר..

נפרדנו מחוויה נפלאה לעליה ברכבל מעל לצמרות יער הגשם באזור קורנדה .

המשך יבוא

סוף שבוע נעים