סיכום טיול קצר במערב ארה"ב- אוקטובר 2011
 קישורית לפורום צפון אמריקה-
 forum.lametayel.co.il/forum_msg/goto-3486707/srch-%D7%92%D7%A8%D7%A0%D7%93+%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F#msg_3486707