קנס בסך של Dhs100 יוטל על הדברים כדלקמן:

 • הנחת רגליים על המושבים.

 • אכילה, לעיסת מסטיק או שתייה באזורים לא מורשים.

 • העלאת בעלי חיים, למעט אנשים בעלי לקות ראייה.

 • ישבתם במושבי אנשים עם מוגבלויות, נשים הרות וקשישים

 • כניסה או ישיבה באזורים המיועדים לקטגוריות מיוחדות (למשל, איזורי נשים בלבד).

 • כניסה לאזורים מוגבלים של שירותי התחבורה הציבורית.

 • עמידה או ישיבה באזורים שלא נועדו לנוסעים.

 • על הפרעה או גרימת אי נוחות לנוסעים אחרים.

 • שימוש לא נאות במעליות או במדרגות הנעות.

 • עלייה על מתקני התחבורה דרך טיפוס או בקפיצה.

 • לפתוח דלתות או לנסות ולהגיע/לרדת מהתחבורה הציבורית תוך נסיעתה בין התחנות.

 • נשיאה או שימוש בחומרים או ציוד שעלול לגרום לאי נוחות, או לסכן נוסעים אחרים.

קנס בסך של Dhs100, ועד ל- Dhs1,000 יוטל כדלקמן:

 • על חניית כלי רכב באזורים המיועדים למשתמשי המטרו לתקופה העולה על הזמן המותר.

קנס בסך Dhs200 יוטל כדלקמן, על:

 • יריקות, השלכת פסולת, או כל פעולה אחרת שפוגעת בניקיון מתקני התחבורה הציבוריים.

 • עישון בתחבורה הציבורית.

 • התחמקות בתשלום בעת השימוש במעברי התחבורה הציבורית.

 • אי הצגת כרטיס Nol תקף על פי בקשה.

 • שימוש בכרטיס של אדם אחר.

 • שימוש בכרטיס פג תוקף.

 • מכירת כרטיסי Nol ללא היתר ה-RTA.

 • מכירה או העברת מוצרים וסחורות במתקני התחבורה הציבוריים.

 • על אי ציות להוראות המפקחים או אנשי הצוות המורשים, או להפריע להם במילוי תפקידיהם.

 • שימוש בשירותי תחבורה ציבורית בניגוד להוראות המופיעות על השלטים.

תשלום קנס של Dhs300, יוטל כדלקמן:

 • שינה במעברים המקורים, או כל מקום אחר שבו השינה אסורה.

הטלת קנס בסך של Dhs500 כדלקמן:

 • על שימוש בכרטיסים מזויפים.

 • נשיאה של משקאות אלכוהוליים בתוך מתקני התחבורה הציבורית.

קנס בסך Dhs1,000 יוטל כדלקמן:

 • על נשיאתם של פריטים מסוכנים, כולל כלי נשק, כלים חדשים או חומרים דליקים בתוך מתקני התחבורה הציבורית.

קנס בסך של Dhs2,000 יוטל כדלקמן:

 • על גרימת נזק, ונדליזם או הרס ציוד או מושבים בתחבורה הציבורית.

 • שימוש בציוד הביטחון והבטיחות, כולל השימוש ביציאות החירום, כשלא נחוץ.

קנס בסך של 3,000 דולר יוטל כדלקמן:

 • על כך שלא חובשת מסיכת פנים בתחבורה הציבורית ובתחבורה הציבורית