רשת התחבורה הציבורית של דובאי, המנוהלת על ידי רשות הכבישים והתחבורה (RTA), מאפשרת לתושבים, אזרחים ומבקרים לנסוע בתוך העיר בצורה בטוחה, משתלמת ונוחה. עם זאת, כל הנוסעים חייבים לציית לכללים ספציפיים ולנימוסים, ואי-עשיתם עלולה לגרור קנס. רוצים לדעת מהם הכללים האלה?

אלה כל הקנסות החלים בעת שימוש באוטובוסים הציבוריים של דובאי, חשמלית דובאי או RTA . אנא זכור כי הקנסות על הפרות מסוימות עשויים להיות שונים עבור אוטובוסים של דובאי מטרו/דובאי חשמלית ו-RTA. קנסות התחבורה הציבורית המוזכרים להלן הם גם ללא עמלת שרות, שהיא חיוב נוסף שעל המפרים לשלם יחד עם הקנס.

הֲפָרָה

סכום קנס

שימוש בתחבורה ציבורית או במתקניה מבלי לשלם את התעריף

200 דירהם

אי הצגת כרטיס NOL על פי בקשה

200 דירהם

שימוש בכרטיס שפג תוקפו

200 דירהם

שימוש בכרטיס לא חוקי

500 דירהם

שימוש בכרטיס של מישהו אחר

200 דירהם

מכירת כרטיסי NOL ללא אישור מהרשות

500 דירהם

שימוש בכרטיס מזויף/מזויף

500 דירהם

קנסות לתחבורה ציבורית בדובאי על עבירות התנהגות

יש גם קנסות של רשות הכבישים והתחבורה בחשמלית של דובאי, במטרו של דובאי ובאוטובוסים ציבוריים על עבירות כמו אכילה ושתייה, או הפרעה לנוסעים אחרים בשימוש באמצעי תחבורה אלה.

הֲפָרָה

סכום קנס

גרימת הפרעה או אי נוחות בתחבורה הציבורית

דובאי מטרו וחשמלית של דובאי: 100 AED / אוטובוס ציבורי: 200 AED

ישיבה באזורים המיועדים לקטגוריות ספציפיות

100 דירהם

אכילה או שתייה באזורים אסורים

100 דירהם

לעיסת מסטיק בעת שימוש בתחבורה ציבורית

100 דירהם

שינה באזורים אסורים לנוסעים או אחרים

300 דירהם

פגיעה או הרס של מושבים או ציוד בתחבורה ציבורית

מטרו וחשמלית דובאי: 2,000 דירהם / אוטובוס ציבורי: 1,000 דירהם

חניית רכב באזורים המיועדים למשתמשי מטרו לאורך זמן רב מהמותר

100 AED ליום (עד 1,000 AED)

רשימה של קנסות תחבורה ציבורית בדובאי בגין הפרות בריאות

ישנם גם קנסות RTA ספציפיים על הפרת כללי בריאות ובטיחות. לדוגמה, נוסעים אינם רשאים להביא בעלי חיים בתחבורה ציבורית בדובאי, למעט כלבי נחייה.

הֲפָרָה

סכום קנס

הכנסת בעלי חיים לתחבורה ציבורית, למעט כלבי נחייה לנוסעים לקויי ראייה

100 דירהם

יריקה

200 דירהם

עישון בתוך המטרו או החשמלית

200 דירהם

דובאי חשמלית, אוטובוס ציבורי ודובאי מטרו קנסות בגין ציות

הקנסות של דובאי חשמלית, אוטובוס ציבורי ודובאי עבור נוסעים שמפרים את כללי הציות, כגון מכירה או קידום של מוצרים או שירותים כלשהם.

הֲפָרָה

סכום קנס

כניסה לאזורים מוגבלים

100 דירהם

עמידה או ישיבה באזורים שאינם נוסעים

100 דירהם

לשים רגליים על המושבים

100 דירהם

מכירה או קידום של סחורות או סחורות בתוך המטרו או החשמלית

200 דירהם

אי ציות להוראת פקחים או כוח אדם מורשה

200 דירהם

שימוש בתחבורה ציבורית באופן המנוגד להנחיות הרשות המוזכרות בשלטים

200 דירהם

קנסות RTA בגין הפרות בטיחות בתחבורה ציבורית של דובאי

משתמשי תחבורה ציבורית המסכנים את בטיחותם של נוסעים אחרים יעמדו גם בפני קנסות כבדים בדובאי מטרו, דובאי חשמלית ואוטובוס ציבורי.

הֲפָרָה

סכום קנס

שימוש לרעה במעליות ובדרגנועים

דובאי מטרו וחשמלית של דובאי: 100 AED / אוטובוס ציבורי: 200 AED

טיפוס או קפיצה לתחבורה ציבורית

100 דירהם

פותחים את הדלת ומנסים לצאת מהתחבורה הציבורית בזמן שהיא נעה

100 דירהם

שימוש או נשיאה של ציוד או חומרים המפריעים למשתמשי תחבורה ציבורית אחרים

100 דירהם

הסחת דעת או הפרעה של הנהג בזמן נהיגה

200 דירהם

נשיאת אלכוהול בתוך התחבורה הציבורית או מתקניה

500 דירהם

נשיאת חפצים מסוכנים, כגון כלי נשק או חומרים דליקים

1,000 דירהם

שימוש לרעה בלחצני חירום, יציאות חירום או כלי ומכשירי בטיחות

2,000 דירהם

קנסות אחרים על החשמלית של דובאי

ישנם גם קנסות נוספים החלים על החשמלית של דובאי שמשתמשי התחבורה הציבורית צריכים לזכור.

הֲפָרָה

סכום קנס

זריקת פסולת על הפסים

500 דירהם

גישה לאזורים אסורים ללא אישור

1,000 דירהם

חציית המסלולים cאזורים לא מיועדים

1,000 דירהם

הפרעה לתפעול או בטיחות החשמלית (או ניסיון לעשות זאת)

2,000 דירהם

יירוט החשמלית על הפסים ללא אישור

3,000 דירהם