בטיולנו בקובה לא ראינו פרסומות מסחריות. שהרי, אלה הן חלק מהעולם הקפיטליסטי. מאידך, ראינו הרבה מסרי תעמולה ,מטעם המשטר. אחד הדברים המעניינים והמסקרנים בעת ביקור בקובה, הוא מסרי תעמולת המשטר, כפי שנשקפים במרחב הציבורי, משילוטי חוצות.

התפרקות ברית המועצות ומדינות הגוש הקומוניסטי באירופה ,סימלו את התפרקות הקומוניזם וההתפכחות מחלומו. לא כך בקובה. בקובה השתמר המשטר הקומוניסטי. אם כי, הוא עובר שינויים מסוימים בשנים האחרונות, בכיוון של פתיחות והקלה בהגבלות על האוכלוסייה.

בעת טיולנו בקובה, בשנת 2012, הבחנו בצורות שונות של שילוט בחוצות, שנשא מסרים תעמולתיים. כמובן בספרדית. כמובן גם, שקהל היעד למסרי התעמולה, הוא העם הקובני. השילוט הוא בכל רחבי קובה, בצידי דרכים ובכל הערים/עיירות בהם היינו. מדובר בהיקפים לא קטנים . ראינו מסרים על שלטים גדולים (כמקובל בארצנו), על קירות בתיםMurals , שלטים קטנים על עמודי חשמל,על גדרות בתים פרטיים ועוד ועוד.

פידל קאסטרו היה אמן של תעמולה. נשא נאומים ארוכים באמצעי תקשורת המוניים ובהם מסריו, יצר קשרים אישיים עם עיתונאים ואנשי רוח בעולם ושכנע את עמו בצדקת דרכו. בצד זאת, הוא התנגד לפולחן אישיות לאדם חי. ציטטות מדבריו, או דיוקנו ,מופעים בשילוטי החוצות ,לצד אלה של חוזה האומה (מרטי) וחבריו למהפיכה. ב 2012 דמותם של חוזה מרטי, צ'ה גווארה, קמילו סיינפואגוס נראו בכל מקום. הרבה פחות, דמותו של פידל.

ביטויי תעמולה ומטרותיה 

ביטויי התעמולה ומטרותיה ,כפי שנחשפו לעיננו בעת ביקורנו בקובה, היו:

האדרת המהפיכה וערכיה

האדרת הסוציאליזם והשוויון, מול רוע הקפיטליזם וארצות הברית.

האדרת גיבורי המהפיכה והאומה (אין פולחן אישיות למנהיגים חיים,דוגמת פידל וראול קאסטרו)

חיזוק הפטריוטיות למדינה ולמולדת.

ביטוי להישגי המשטר.

איתנות קובה מול ארצות הברית

דוגמאות של תכני תעמולה להם נחשפנו בטיולנו בקובה

הערות מקדימות: התרגום לעברית הוא על אחריותי בלבד. אשמח לקבל הערות/הצעות לשיפור התרגום. לכל הדוגמאות שלהלן ,יש בידי צילומים מהשטח.

פטריוטיות ואהבת המולדת

Morir por la patria es vivir למות למען המולדת זה לחיות

Mas unidos fuertes y solidarios que nunca יותר מאוחדים, חזקים וסולידריים, מאי פעם

Patria es Humanidad מולדת זה אנושיות

Mi pueblo – Unido, vigilante y combativo העם שלי – מאוחד, ערני ומוכן ללחימה

עידוד לפריון והתייעלות

Con mayor ahorro de energia ayudamos al pais עם יותר חסכון באנרגיה, אנו עוזרים למדינה

Para tener mas ,hay que partir de producir mas על מנת שיהיה יותר, עלינו להתחיל לייצר יותר

Trabajar con orden y disciplina לעבוד עם סדר ומשמעת

Mas productivos y eficientes (עלינו להיות) יותר יצרניים ויותר יעילים

Ocuparse de lo facil cuando se tienen brios para intentar lo dificil es despojar de dignidadal talent.

.להתעסק בקל, כשיש לך מרץ לעסוק בקשה ,זה בזבוז כשרון

עידוד להשכלה וחינוך

Ser cultos para ser libres יםהיו משכילים (בציווי) , כדי שתהיו חופשי

"leer es crecer", Jose Marti ,חוזה מרטי (אבי האומה הקובנית) " לקרוא, זה לגדול"

No fructifica la educacion si no es continua y constant

ללא התמדה והמשכיותחינוך לא ישא פרי,

עידוד מורלי

Por grandes que sean las dificultades seguiremos adelante

ככל שהקשיים יהיו גדולים,, נמשיך קדימה

Un hombre que pierde el honor lo pierde todo אדם המאבד את כבודו, מאבד את הכל

cuando pueblo energico y viril llora la injusticia tiembla

כשעם נמרץ וגברי בוכה, אי הצדק רועד

"Vale mas la vida de un hombre que toda la riqueza del mundo".Che

"החיים של אדם, שווים יותר מכל העושר שבעולם" צ'ה גווארה

" Vencedores de dificultades y obstaculos ,Adelante". Fidel

"מתגברים על קשיים ומכשולים ,קדימה ! " , פידל

האדרת המהפכה, הקומוניזם והסוציאליזם ונגד האיפריאליזם וארה"ב

La revolucion es unica garantia de ser libre e independiente המהפכה היא הערבות לחופש ועצמאות

La revolucion tarea de todos המהפכה היא משימה של כולם

Revolucion es amor,maestro una obra suya המהפכה היא אהבה, מאסטרו הוא זה העוסק בה

Revolucion Siempre מהפיכה, תמיד

Pioneros por el comunismo seremos como el Che גווארה החלוצים של הקומוניזם יהיו כמו צ'ה

"Toda nuestra accion es un grito de guerra contra al imprialismo".Che

"כל פעולה שלנו היא קריאת הקרב נגד האימפריאליזם" צ'ה גווארה

Ante amenaza y agresion ,Cuba responde mas revulucion

כנגד איום ותוקפנות, קובה משיבה ביותר מהפכה

Revolucion es sentido del momento historico המהפכה היא תחושה של רגע היסטורי

Es la hora de gritar revolucion זה הזמן לצעוק מהפיכה

El Socialismo unica garantia de ser libre e independiente הסוציאליזם מבטיח את החרות והעצמאות

"Hasta la victoria", Che – "עד לנצחון", צ'ה גווארה.

מידע נוסף למטייל בקובה

מאמרים נוספים של עמיקם שוב-עמי, בהם מידע רב למטייל בקובה, ניתן למצוא בקישורים הבא:

  • שבועיים בקובה – יומן טיול Two Weeks in Cuba - Travel Diary

https://www.lametayel.co.il/he/node/1048519

  • שרותי תיירות בקובה Cuba - Tour Operators & Guides

https://www.lametayel.co.il/he/node/1050153

  • קובה - לינה Sleeping in Cuba

https://www.lametayel.co.il/he/node/1048727/