כבר כתבתי רשומה קודמת על הכנת פריטטה, הסבר, מתכון ומקור והיא מצורפת כאן, ברשומה זו הסתפקתי בצילומים נחמדים של אופן ההכנה.