חוזרים לרבאט ליום שנעלם לי עקב תקלת מחשב. עם תיקון הבעיה החסר נמצא והנה הוא לפניכם :)

ארמון המלך המהודר ברבאט פיקוס בנימין, מגורי העובדים ,גני המלך היפים, בית הספר בו לומדים בני המלוכה וגם צעירים שאין להם אפשרות מימון.

הדרך מקושטת בעצים עתיקים מאוד.

העירלחצו על הקישורים שלא הצלחתי להעביר כתמונה. 


אריגת שטיחים

המשך יבוא

חלק 1,חלק 2,חלק 3,חלק 4,חלק 5,חלק 6,חלק 7,חלק 8 א',חלק 8 ב'