קאזוארים Cassowaries
 יערות הגשם של קיירנס מחוז קווינסלנד אוסטרליה מקום מחיתם של הקסווארי


סדרת עופות-קרקע גדולים ללא אפשרות תעופה, הקזואר דומה מעט בצורתו ליען. הוא העוף השני בגודלו בעולם. הקזואר החי באוסטרליה,בגינאה ובאיים הסמוכים. אני פגשתי אותו בסבך יערות הגשם באזור הצפוני מזרחי של אוסטרליה שנקרא קריינס במדינת קווינסלנד..


 מיצג של ביצי קזוארי ביערות הגשם באוסטרליה. בין הקאזוארים מבחינים בשתי קבוצות עליהן שייכים האמו, הקזואריים, היען והקיווי.

האמו קטן יותר, הוא איננו עף. חי בסבך יערות . הקיווי פעיל בעיקר בלילה גם הוא בסבך והוא הולך ונכחד למרות המאמצים לשמרו בעיקר ביערות הגשם של אוסטרליה.

הקזוארים בניגוד לעופות הגדולים, הם שוכני יערות עבותים, מצויים בדרך כלל ליד נתיבי מים, מסוגלים לפלס את דרכם בזריזות בסבך ואף לשחות היטב. ניזונים בעיקר מצמחים, מפירות ומבעלי-חיים קטנים נחשים, צפרדעים ושבלולים משקל המזון שהם אוכלים מידי יום הוא כ- 3 ק"ג ליום.

גוזלי קזואר מיצג ביערות הגשם של קרינס אוסטרליה

מוכרים בעולם שלושה מיני קאזוארים.

קזואר מצוי שמגרונו משתלשל זוג גדילים אדומים, החלק העליון של הצוואר הוא כחול ובעל קמטים. קסדת ראש גדולה. חי בחלקה הדרומי של גינאה החדשה והאיים הסמוכים.

קזואר חד-גדיל הוא הנציג הגדול של המשפחה, גובהו מגיע למטר וחצי. קסדתו משוטחת וצווארו הכחול מוקף בחלקו התחתון בטבעת אדומה של נוצות. מין זה נושא רק גדיל בודד המשתלשל ממרכז החלק התחתון של הצוואר.


 קזואר אמיתי חי ונושם ביערות הגשם של קרינס אוסטרליה.

קזואר בנט שהוא נמוך יותר, חסר גדילים וקסדתו איננה מפותחת. על צווארו כתמים חשופים גדולים בצבעי כחול וכתום. חי בחבלים המערביים והמזרחיים של גינאה החדשה.

לקאזוארים 3 אצבעות, גופם הגדול והכבד לא מאפשר להם לפרוש כנפיים ולעוף. נוצותיהם התנוונו וגם זנבם לא מפותח ומכוסה בנוצות עד מחצית אורכו. נוצותיהם צרות, מתולתלות וצבען שחור מבהיק. על ראשם כרבולת קרנית גבוהה המשמשת אותם כמכשיר לפלס דרכם בתוך סבך השיחים כמו גם במאבק על טריטוריה. צווארם הקרח ישנם גדילים וקיפולי עור בצבעים עזים האופייניים לכל מין. הנקבות גדולות וצבעיהן בהירים יותר לא תמיד. לכן קשה מאוד להבחין מי הזכר והנקבה עד לשלב הפוריות.

הקזוארים בדרך כלל ביישנים. הם בעלי-חיים חשאיים של מעמקי היער, ומומחים בהיעלמות בסבך. בעת סכנה יעדיפו להשתטח על הקרקע, או יפתחו בריצה דרך היער, כשהם מסיטים את הענפים הצידה בעזרת קסדתם. הקזוארים הם בעלי כוח רב ונחשבים מסוכנים אם ירגישו מאוימים ולחוצים לפינה. מהלומה של אחת מרגלי הקזואר עשויה לגרום לפציעות קשות ואף להמתת אדם כמו היען. לכן הקזוארים נחשבים למסוכנות בחיות שניתן לכלוא בגני חיות.

הנקבה מטילה כ-12 ביצים גדולות. קליפת הביצה ירוקה-כחולה ומחוספסת. הזכר דוגר עליהן 50 ימים והוא גם מגדל את האפרוחים בתשעת החודשים עד לעזיבת הקן.האויב העיקרי של הקזואר הוא האדם. סביבתם הטבעית מתמעטת והילידים צדים אותם בעבור בשרם הטעים ולפעמים הם משמשים כמטבע (יקר) עובר לסוחר. אוכלוסייתם מוערכת כיום בין 1,600 ל 11,000 פריטים.

הנאה מלאה.
 רשומות קודמות
חלק 1 חלק 2, חלק 3,חלק 4,חלק 5,חלק 6,חלק 7,חלק 8,חלק 9,חלק 10,חלק 11,חלק 12,חלק 13,חלק 14,חלק 15,חלק 16,חלק 17,חלק 18,
חלק 19,חלק 20,חלק 21,חלק 22,