עולים להר הסוכר ברכבל שמסתובב 360 מעלות סביב עצמו. נוף נהדר

proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il


 אחד עולה שני יורד

proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il


proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il

פתח הכניסה להר
proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il


 הר השולחן הוא הר טבלה, צריך מזל שלא יהיה מעונן או ערפילי. ביום טוב הנוף נהדר.

proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il


 האוקינוס למטה
proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il


 הנוף למעלה מיוחד במינו.

proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.ilproxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il


 במרחק לוויתן
proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il
proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il


proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.ilproxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il

proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il

נוף בראשית

proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il


proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il

 מותר לטפס על ההר או לעשות סנפלינג
proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il


proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il


 קייפטאון מלמעלה
proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il
proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il


עושים סנפלינג
proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il


proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il


proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il


 המנוע

proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il


 המצוק
proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il


proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il תותחים עתיקים

proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.ilבדרך לכף הופ (כך התקווה)
proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il


proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il


proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.ilproxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il
proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il
proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.ilproxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il


 הכביש חצוב בסלע מתחת להר , פחדני גבהים שלא יסתכלו :)

proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.ilproxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.ilהדרך חצובה בהר

proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il


 האוקינוס סוער
proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il

proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.ilproxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il


proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.ilproxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.ilproxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il


 האוקינוס סוער
proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il
proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il


 כף התקווה הטובה
proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il


 מבט למטה מההר
proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.ilproxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il

כף התקווה הטובה
proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il


proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il

proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il
proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il

מים צלולים מאוד,למרות העומק ניתן לראות את הקרקעית ביום טוב.

proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il


proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.ilproxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il

proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il


proxy?url=http%3A%2F%2Falbums.timg.co.il

 פינגווינים בכף התקווה הטובה

סיוע בביטוח לאומי וזכויות בעלי מגבלה (נכים)-חינם