DSC07745
משלחת אונסק"ו מאשרת איום על איי גלפגוס יום שני 16 אפריל, 2007 אונסק"ו אשרה איומים קשים על גלפגוס,הפארק הלאומי והשמורה הימית. ונקטה בצעדים שאפתניים . היא הודיעה לרשות אקוודור לשמר את האתר ברשימה של מורשת עולמית של אונסק"ו. המשימה אישרה את האיום כבעלי ערך יוצא מן הכלל ולשלמות הגוף נמצא האתר בסכנה. לכן יהפוך לאתר מורשת עולמית.
במטרה למנוע הסגת גבול הולך וגדל של מינים פולשים, הגדלת ההגירה האנושית, התפתחות בלתי מבוקרת של תיירות, הכישלון של מוסדות וגופים שונים כדי להתמודד עם איומים אלה .
 המשימה בוצעה בהתאם להחלטת ועדת מורשת עולמית שסקרה את המצב באיי גלפגוס, ועל פי הזמנתה של ממשלת אקוודור.
הסקר נערך 8-13 באפריל, הובל על ידי Tumu te Heuheu, יו"ר עולמי של אונסק"ו למורשת הוועדה, Kishore ראו, סגן מנהל מורשת עולמית של מרכז אונסק"ו , ואת ברנדט פון דרוסטה מהאיגוד העולמי לשימור (IUCN).

DSC07751


איגואנה מיוחדת הממצאים המלאים של משימה יוצגו בפני ועדת המורשת העולמית, הממונה על יישום האמנה העולמית של אונסק"ו למורשת, בישיבתה הקרובה, שתתקיים ב Christchurch, ניו זילנד, מ -23 ביוני ועד 2 ביולי. ועדה זו תבחן את ממצאי המשלחת ויסכימו על פעולות כדי להבטיח את שימור ארוך טווח של אתר זה, לרבות האפשרות של שוקדת על אותו ברשימת מורשת עולמית בסכנה ראה  במהלך הביקור חברי המשלחת השתתפו בפגישה רב בעלי עניין. ממשלת אקוודור התכנסה בהשתתפות, השרים וסגני שרים הממונים על איכות הסביבה, יחסים רב צדדים, ותיירות, מושל מחוז גלפגוס וראש העיר של סנטה קרוז. כמו כן, המשלחת קיימה מפגשים בילטראליים עם קבוצות בעלי עניין שונים וביקר כמה מוסדות וגופים מרכזיים. עם חזרתה לקיטו ב 12 אפריל,נפגש שר קשרי חוץ, השר לאיכות הסביבה, שר התיירות, שר בטחון הפנים והחוץ, ובכירים אחרים, כולל נציגי ממשלתי, שאינם ממשלתיים שיתוף פעולה בין שתי המדינות סוכנויות. עם השלמת המשימה בירך אונסק"ו על פעולה החלטית שנלקחה על ידי נשיא אקוודור לטפל באופן מקיף בבעיות של איי גלפגוס, עם סדרה של מדיניות חדשה שתאומץ.

20120519115104(19)זכר ונקבה


הצב הגדול בעולם ג'ורג' הבודד ויחיד מסוגו בעולם, מת בגיל 100 ב-25.06.2012 חודש לאחר שבקרנו אותו. היה עצוב מאוד לשמוע.

M4H07761(1) 20052012


הצב הענקי, היחיד מסוג בעולם חי בודד. Geochelone nigra abingdoni,
 הוא התגלה ב-1972 על האי פינטה ומאז הפך לאחד מהסמלים של איי גלפגוס שבאקוודור.


גורג הצב הבודד 3

"שומר הפארק המופקד על הצבים מצא בשעות הבוקר את ג'ורג' הבודד כשהוא קפוא במקומו", סיפר מנהל הפארק, אדווין נאולה. "מחזור חייו הגיע לסוף". לדבריו, נשקלת האפשרות לפחלץ את ג'ורג' על מנת שניתן יהיה להציגו בשטח הפארק למבקרים הרבים. לפני ההמשך שני סרטונים על גלפגוס. תהנו.המשך יבוא:

סיוע בביטוח לאומי וזכויות בעלי מגבלה (נכים)-חינם

חלק 1, חלק 2, חלק 3, חלק 4,חלק 5, חלק 6, חלק 7, חלק 8,
חלק 9,חלק 10, חלק 11, חלק 12,חלק 12 1, חלק 13, חלק 14, חלק 15 ,חלק 16, חלק 17, חלק 18, חלק 19, חלק 20 ,חלק 21,חלק 22
 ,חלק חלק 23 ,חלק 24 , חלק 25 ,חלק 26 ,חלק 27 חלק 28חלק 29 ,חלק 30 ,
חלק 31, חלק 33 32, חלק 34 35
חלק 36,חלק 37 ,חלק 38 ,
חלק 39