אנחנו עוברים בשוק באגדיר בדרך לחנות כלי כסף מיוצרים בעבודת יד

 ------

חנות כלי הכסף

 --

 --

 --


במלון

 -

 ---

המלון מקושט בשכיות חמדה מקוריות

כל אחד/ת קבלו צלחת שונה

 --

המשך יבוא

חלק 1,חלק 2,חלק 3,חלק 4,חלק 5,חלק 6,חלק 7,חלק 8 א' ,חלק 8 ב',חלק 9,חלק 10,חלק 11,
חלק 11 א',חלק 12,חלק 13,חלק 14,חלק 15,חלק 16,חלק 17,חלק 18,חלק 19,חלק 20,חלק 21,חלק 22,
חלק 23חלק 24,חלק 25,חלק 26,חלק 27,חלק 28,חלק 29,חלק 30,​חלק 31.חלק 32,חלק 33,,חלק 34
חלק 35.חלק 36,