בדרך

 ---

אסוואריה

 --

 --

ארוחה חגגית במסעדה

טגין, צלעות כבש

 --

המלון באסואריה

המלון המרשים עם שכיות חמדה מקוריות אופיניות למרוקו.
 

 --
 

--

חוף הים המרשים בדרך לקזבלנקה

המשך יבוא
חלק 1,חלק 2,חלק 3,חלק 4,חלק 5,חלק 6,חלק 7,חלק 8 א' ,חלק 8 ב',חלק 9,חלק 10,חלק 11,
חלק 11 א',חלק 12,חלק 13,חלק 14,חלק 15,חלק 16,חלק 17,חלק 18,חלק 19,חלק 20,חלק 21,חלק 22,
חלק 23חלק 24,חלק 25,חלק 26,חלק 27,חלק 28,חלק 29,חלק 30,​חלק 31.חלק 32,חלק 33,,חלק 34
חלק 35.חלק 36,חלק 37,,חלק 38 ,