03-01-2014 ethy ab
מגדל קאלאהורה בדרכנו אל הגשר הרומי של קורדובה שעובר לאורך 247 מטרים מעל נהר הגוואדאלקיוויר

ומחבר את אזור המסקיטה מצד אחד עם מגדל קאלאהורה מן הצד השני. הגשר נבנה במאה ה-1 לפני הספירה,בתקופה הרומית,הגשר נהרס ונבנה מחדש בתקופה השלטון המוסלמי,הורחב ושופר. כיום רק שתי קשתות נשארו מקוריות. קשתות מס-14 ומס-15 אם סופרים מן הצד של המסקיטה.
---

בדרך
------

בדרך אל הגשר
---
מגדל קאלאהורה
----
נהר הגוואדאלקיוויר והגשר מזוית נוספת.
---

עובי הקירות מעלה את השאלה,איך המקום נבנה . עוד פינה יפה בדרך
---

עוד עוד מהיופי המקומי
המגדל המבוצר נבנה בשנת 1369 בתקופת שלטונו של אנריקה ה-II. המילה קאלאהורה היא מילה מורית שמשמעותה "הטירה החופשית". המגדל המבוצר נבנה כדי להגן על הגשר ועל הכניסה לעיר. במגדל נמצא מוזיאון העוסק בתרבות המורית וההיסטוריה של קורדובה בין המאות ה-9 וה-13.
במקום מוצגים סרטים על העיר ועוד. שלוש דתות התקיימו כאן יחד זו לצד זו. המוצגים השונים במגדל,עוסקים בחיים האנדלוסיים,במדע,הארכיטקטורה והמוסיקה. כמו גם בפילוסופים הדגולים של העיר ביניהם הרמב"ם אבו רושד המוסלמי ועוד. ניתן לעלות אל המגדל.
מטבע הדברים לא עלינו להשקיף על הנוף המשכר. אחרי ארוחת ערב יצאנו לטיול רגלי בעיר

המזרקות בשלל צבעים
המשך יבוא
חלק 1 , חלק 2 , חלק 3 , חלק 4 חלק 5 , חלק 6 , חלק 7 , חלק 8 חלק 9 חלק 10 חלק 11 , חלק 12, חלק 13,
חלק 14, חלק 15,חלק 16 ,חלק 17, חלק 18, חלק 19, , חלק 20 , חלק 21,חלק 22,חלק 23, חלק 24 ,