22-12-2013 ethy ab

בטולדו מייצרים חרבות סמורים וסוגים שונים של סכינים ואוצרות אחרים מפלדה ועוד בעבודת יד. חלק ניתן לראות, היצור הידני מרשים.
 מעט מהיופי בחנות הענקית
----
 פנינים מניפות חרבות
-----
 עבודת יד מזכרות

--
 צלחות בעבודת יד
----
 טולדו הרחובות ושער הכניסה לעיר

ב – 1986 זכתה טולדו למעמד של אתר מורשת עולמית מטעם ארגון אונסק"ו,מורשת של תרבות ומבנים ספרד והדו-קיום בין היהודים, הנוצרים והמוסלמים. היהודים מילאו תפקידים מרכזיים בחיי העיר. רבים מהם שימשו כרופאים, אנשי כספים, דיפלומטים ועוד. בתור הזהב היתה העיר סמל לסובלנות בין-דתית רבה. מפגש בין-דתי: זה אפשרי, גם היום ספרד והדו-קיום בין היהודים, הנוצרים והמוסלמים.
 היהודים מילאו תפקידים מרכזיים בחיי העיר. רבים מהם שימשו כרופאים, אנשי כספים, דיפלומטים ועוד. בתור הזהב היתה העיר סמל לסובלנות בין-דתית רבה. מפגש בין דתי שאפשרי גם היום.

סיבוב אחרון לפני שעוזבים. אחרי יום עמוס בטולדו אנחנו יוצאים לנקודה הבאה קורדובה ומגיעים לפנות ערב למלון נפלא.

המשך יבוא
חלק 1 , חלק 2 , חלק 3 , חלק 4 חלק 5 , חלק 6 , חלק 7 , חלק 8 חלק 9 חלק 10 חלק 11 , חלק 12, חלק 13,חלק 14, חלק 15,חלק 16 ,חלק 17,חלק 18,