מראה מעל הגשר באקוודור 43 מקומות מוגנים בהם אסורה כל פעילות כולל כניסת חוקרים. בודדים נכנסו ברשיון מיוחד לחקר את המקום ביניהם דנדן בולוטין ביולוג מוכר מאוד מישראל. חלק מהאזורים המוגנים הם הר הגעש צימבורסו בגובה 6310 מטר. הר הגעש קוטופקסי 5800 מטר,הר הגעש קימבי 5790 מטר.
 באזור ביצות רבות. כמו גם אחד ממאגרי המים הגדולים של אקוודור. ממאגר מים זה מעבירים מים לערים הגבוהות. חיים באזור שועלים אינדיאנים,נץ,הוק,קונדורים תפירים,קופים ועוד. כמו גם הרבה מאוד צמחים אנדמיים. באזורי השמורות חיים מעט מאוד תושבים ששומרים עדין על המנהגים של אבותיהם.


 הצילום בנסיעה.


המים הגועשים מגיעים מקוטופקסי. אורך הנהר הזורם כ-1113 ק"מ עד שנשפך לאוקינוס.
הספרדים שהגיעו לאקוודור חצו את האנדים מעל גבי סוסים בחיפוש אחרי גומי. כך הגיעו לאמזונס.
מזג האוויר כאן משתנה מאוד. אופי הצמחיה שונה מקטע לקטע.
 בדרך אנחנו עוברים ליד צינור הנפט הגדול שעובר כאן ומשאבות דלק רבות והמיכליות ממתינות.

 לא רחוק מצינור המים.

עירה בדרך מגדלים כרוב בחצר.


 עולם ירוק, מפרידים פסולת בקפדנות בכל אקוודור.

עצירה להתפנות וארוחת צהרים אי אפשר להתעלם מהפריחה הססגונית.

 תרנגולות "חופש"

בדרך,התמונות מדברות בעצמן. על העצים טחב,ברומילייה,ספרופיטים שרכים ועוד.
 מגורים


 הצמחים הטפילים על העצים


 ברומילייה


 המשך יבוא
חלק 1, חלק 2, חלק 3, חלק 4,חלק 5, ,חלק 6,