צפייה טובה בצילומים לחצו על F11

תמונות מרבאט
20141109184255 (3) 20141110115159 תחנת הרכבת רבאט (1) 2
תחנת הרכבת

20141110115159 תחנת הרכבת רבאט (2) 20141110115715 8 2
תחנת הרכבת לצד הדקלים השונים עצים מאוד מיוחדים

20141110115715 11 2 20141110115715 12
20141110115715 13 20141110115715 77 2

20141110124629 עצים בני מאות שנים 320141110115715 הגנים בית הספר

עצים עתיקים בגן המלך

20141110124629 עצים בני מאות שנים 20141110121932 טוליפ מגנוליה2 2
 טוליפ מגנוליה

20141110122029ארמון המלך שהמלך בא פעמים בשנה 9 20141110122112 השמים 34 2
ארמון המלך

20141110124629 עצים בני מאות שנים 5 20141110124629 עצים בני מאות שנים 11 2 20141110124629 עצים בני מאות שנים ם 220141110124629 עצים בני מאות שנים ן 2

עצים מאוד מיוחדים
20141110130814 המבצר ובית הקברות 6 220141110124629 עצים בני מאות שנים14

20141110130814 המבצר ובית הקברות 6 220141110130814 המבצר ובית הקברות 4 20141110130814 המבצר ובית הקברות 220141110130814 המבצר ובית הקברות 9 220141110130814 המבצר ובית הקברות 1020141110130814 המבצר ובית הקברות2 20141110130814 המבצר ובית הקברות9 20141110131957 השגרירויות הנהר בו גרג בדרך למוזולאום 20141110131957 השגרירויות הנהר בו גרג בדרך למוזולאום 33 2 20141110131957 השגרירויות הנהר בו גרג בדרך למוזולאום 58 2 20141110142255 19 220141110131957 השגרירויות הנהר בו גרג בדרך למוזולאום 66 2

20141110142255 35 2 20141110142255 36 2 20141110142255 18 220141110142255 17 2

חומות העיר

20141110142255 36 2 20141110142255 66 2 20141110142255 88 2 20141110142255 המרינ 22הקסבה מדינה רבאט 20141110142255 33 2

20141110142255 ה 16 20141110142255 ה 20 20141110142255 המר 15 20141110142255 המרינה 6הקסבה מדינה רבאט 20141110144825 5 2 20141110144825 ה20141110144825 7 2220141110144825 220141110144825 הים שובר הגלים ועוד 3320141110144825 הים 520141110144825 הי 620141110144825 הי 10

לשון הים באוקינוס האטלנטי

20141110144825 ה 7 20141110142255 23 2 20141110142255 ה 13 220141110142255 14 2

המשך יבוא
חלק 1,חלק 2,חלק 3,חלק 4,חלק 5,חלק 6,חלק 7,חלק 8 א' ,חלק 8 ב', חלק 9,חלק 10 ,