תמונות מרבאטתחנת הרכבת

תחנת הרכבת לצד הדקלים השונים עצים מאוד מיוחדים

עצים עתיקים בגן המלך

טוליפ מגנוליהארמון המלך שהמלך בא פעמים בשנה עם עצים מיוחדים מאוד בני מאות שנים

ארמון המלך

המבצר ובית הקברות 

הדרך חומות העיר

השגרירויות ונהר בו גרג בדרך למוזולאום
 הקסבה של מדינה רבאט המרינה

האוקינוס האטלנטי ושובר הגלים 

לשון הים באוקינוס האטלנטי

המשך יבוא
חלק 1,חלק 2,חלק 3,חלק 4,חלק 5,חלק 6,חלק 7,חלק 8 א' ,חלק 8 ב', חלק 9,חלק 10 ,