ממקדש הזהב אנחנו פורשים להפסקת התרעננות.

 ממשיך לרדת גשם אנחנו נוסעים לרחוב מקורה


 הדרך לרחוב המקורה

עץ מרשים

מקדש קטן בדרך


 עוד מקדש בדרך
הרחוב המקורה


 ברחוב חנויות,מזכרות,מזונות מסוגים שונים כך שכל אחד יכול למצוא משהוא לנשנש.


מיהרנו לעבור ברחוב ולהתרשם,לקנות,מצאנו משהוא לאכול ומכאן אנחנו נוסעים ל- מקדש סאנג'וסאנגדו-הול


היופי לא מסתיים.
 המשך יבוא
חלק 1, יפן חלק 2, יפן חלק 3, יפן חלק 4 ,חלק 5,חלק 6,חלק 7 , חלק 8, חלק 9,חלק 10,חלק 11,חלק 12,
חלק 13,חלק 14,חלק 15,חלק 16,חלק 17, חלק 18,חלק 19,חלק 20,חלק 21,חלק 22,חלק 23,חלק 24,חלק 25,