ethy ab 01-01-2014
------

התקרה המרשימה, עוגב גדול במסקיטה מושבים מפוארים מעץ
---- --
תבליטים בשפות שונות,משמאל יש תבליט עם מגן דוד , צילומים אחרונים לפני היציאה מהקתדרלה היפה
יהודי ספרד נהגו לאכול שלושה סוגי אוכל שבתוכם ערבבו אוכל יהודי, מוסלמי,פאייה עם פירות ים,לחם, בשר וחלב. מי שלא עבד בשבת היה חשוד כיהודי.
חלק מיהודי ספרד החלו לאכול בשר חזיר כדי שלא יחשדו בהם שהם יהודים או אכלו ארנבות.
האנוסים היו מכינים את מאכלי השבת ביום ראשון. ואת החגים הצמידו לחגים הנוצריים.
--------
היציאה מהקתדרלה הפעמונים היפים.
------
מכאן הלכנו למלא את הבטן ולעכל את החוויות הגדולות. ליקקנו את האצבעות כולל צמחוני.
אחרי הארוחה אנחנו עוברים דרך רחובות הפרחים של הרובע היהודי
-----

הקירות הלבנים מקושטים בעציצים, מגדל הפעמונים ממול הרחוב הצר


הדרך ציורית מאוד
המשך יבוא

חלק 1 , חלק 2 , חלק 3 , חלק 4 חלק 5 , חלק 6 , חלק 7 , חלק 8 חלק 9 חלק 10 חלק 11 , חלק 12, חלק 13,
חלק 14, חלק 15,חלק 16 ,חלק 17, חלק 18, חלק 19, , חלק 20 , חלק 21,חלק 22,חלק 23,