17-12-2013 ethy ab

המוזיאון היהודי בעיר נמצא בבית הכנסת העתיק "אל טרנזיטו", שרשמתי עליו כאן. לא הרחק מגדת נהר טאחו.
 סמואל הלוי אבולעפיה הוא שהקים את בית הכנסת בתקופה שבה שימש במאה ה-14 כשר האוצר של פדרו הראשון מלך קסטיליה.

פסלו של שמואל הלוי מול המוזיאון. לאחר כמה שנות כהונה בעמדה הבכירה הואשם אבולעפיה בידי המלך בגניבת כספי המלוכה,הוא עונה למוות ורכושו הוחרם,יחד עם בית הכנסת שהפך לכנסייה למשך כמה מאות שנים.

הסימטאות הצרות

 מפתחות העיר

 מגילה

---
לבוש אשה לבוש גבר

גשר סן מרטין על נהר טאחו זכויות

הגשר טולדו צילום אוירי, כל הזכויות שמורות לויקיפדיה
עוד סרט על טולדו. נסיעה ברכבת רגילה ורכבת לתיירים. למזלינו לא ירד לנו גשם בטיול. הגיע שעת הצהרים, התיישבנו בבית קפה תחת התפוזים
 במרכז העיר לטעימה קטנה כל אחד/ת לפי רצונו.

---
 התפריט העשיר והמפתיע. לאחר שהרעב נשבר.נפגשנו במרכז העיר בנקודת ציון מרכזית לכל אתר ואתר

פסל יפה והקירות שמאפיינים את הרובע היהודים

מרכז העיר
--
 מרפסות אופייניות סימנים יהודיים חבויים לא רק על המדרכות אלא גם על הקירות

מרכז הרובע היהודי
המשך יבוא
חלק 1 , חלק 2 , חלק 3 , חלק 4 חלק 5 , חלק 6 , חלק 7 , חלק 8 חלק 9 חלק 10 חלק 11 , חלק 12, חלק 13,
חלק 14, חלק 15,